Pienet metallipitoisuudet voidaan nyt selvittää vedestä nopeasti paikan päällä

Keväisen Tahko Ski Lift Pitch -kilpailun voittaneen 3AWater startup-yrityksen liikeideana on kaivosvesien metallipitoisuuksien analysointi paikan päällä reaaliaikaisesti ja edullisesti.

Pienten metallipitoisuuksien määrittäminen luonnonvesistä on aikaisemmin vaatinut hitaita ja kalliita laboratoriotason mittauksia. Tyypillisesti tulokset ovat käytössä vasta viikkojen kuluttua näytteiden lähettämisestä laboratorioon.

– Vesien metallipitoisuuksista ei ole tähän mennessä saatu tietoa reaaliaikaisesti, mikä aiheuttaa ongelmia monilla osa-alueilla, kertoo 3AWaterin toimitusjohtaja ja Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori Tuomo Nissinen.

— Nopeat ja tarkat mittaustulokset ovat elintärkeitä esimerkiksi teollisuuden jätevesipäästöjen ja veden laadun seurannassa sekä kaivos- ja metalliteollisuuden vesien käsittelyssä.

 

3AWaterin kehittämä menetelmä hyödyntää nanoteknologiaa, jolla mahdollistetaan metallien mittaaminen vesistä röntgenfluoresenssin avulla. Tämänhetkinen kannettava prototyyppilaite kykenee mittaamaan vesistä kuutta metallia kenttäolosuhteissa alle 15 minuutissa.  

— Reaaliaikaisille mittauksille on voimakasta kysyntää varsinkin ympäristön ja kaivoksen sisäisten vesien valvonnassa, ja prototyyppiä on pilotoitu onnistuneesti molemmissa sovelluksissa.  

—Yrityksemme suorittaa tulevan kesän ja syksyn aikana uusia pilottimittauksia, sekä kehittää seuraavan sukupolven prototyyppilaitetta, johon yhdistetään myös mittaustietojen kerääminen pilvipalveluun tehokkaampaa analysointia varten, Nissinen sanoo.  

3AWater neuvottelee paraikaa yrityksen rahoituksesta.

– Varsinainen tuote on tavoitteena saada markkinoille vuoden 2020 lopussa.

Business Finland on rahoittanut teknologian kehitystä yliopiston tutkimushankkeessa vuosina 2017–2019. 3AWater on saanut rahoitusta myös Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) Raw Materials -yhteisön startup-kiihdyttämöstä, jonka toiseen vaiheeseen yritys on päässyt.

Julkaistu Saima-lehdessä 2/2019