Aivosairauksien salat avautuvat tutkimuksella

Saima 3/2016

Euroopan aivoneuvosto (European Brain Council) on arvioinut, että neurologiset ja psykiatriset aivosairaudet aiheuttavat kolmanneksen kaikkien sairauksien tuomista kustannuksista. Iso ja kasvava haaste ovat vanhenevan väestön aivorappeumasairaudet, kuten Alzheimerin tauti ja aivoverenkiertosairaudet. Aivoneuvosto on korostanut, että Euroopassa aivotutkimukseen kohdennettu rahoitus ei vastaa sitä painoarvoa, joka aivosairauksien hoidolla on sekä taloudellisesti että inhimillisesti.

Uudet tutkimusmenetelmät ovat lisänneet ymmärrystämme aivojen rakenteesta ja toiminnasta. Magneettikuvantaminen, positroniemissiotomografia, sähköiset mittaukset, biologiset merkkiaineet ja molekyyligenetiikka ovat tuoneet parempia keinoja diagnostiikkaan. Aivosairauksien tautimekanismien tutkimus kokeellisissa asetelmissa etenee. Kuitenkin edistysaskeleista huolimatta moni aivosairaus odottaa läpimurtoja ja hoitoja.

Neurotieteet on yksi Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen kansainvälisen huipputason tutkimusalueista. Yliopiston aivotutkimus profiloituu erityisesti aivojen rappeumasairauksien ja epilepsian tutkimukseen. Tutkimusalueella etsitään ratkaisuja monitieteisesti ja sujuvasti klinikasta perustutkimukseen ja takaisin.

Tutkimuksella haetaan vastauksia muun muassa Alzheimerin taudin ehkäisyyn ja epilepsian mekanismeihin aivovammamalleissa. Tautimekanismien ymmärtäminen on keskeistä, jotta uusia hoitoja voidaan kehittää. Itä-Suomen yliopiston vahvuutena ovat ainutlaatuiset tutkimuskohortit, menetelmällinen osaaminen ja infrastruktuuri. Perustutkimus on keskittynyt A.I. Virtanen -instituuttiin ja biolääketieteen yksikköön. Kliininen tutkimusyksikkö puolestaan tarjoaa puitteet väestöpohjaisille ja potilastutkimuksille. Yhteistyö KYSin kanssa on tärkeää.

Genomiikka, metabolomiikka, proteomiikka ja kuvantaminen tuottavat valtavia tietomääriä. Kokonaiskuvan luomisessa aivojen toiminnasta ja aivosairauksien mekanismeista mallintaminen ja bioinformatiikka ovat isossa roolissa. Bioinformatiikka onkin valittu yhdeksi yliopiston nousevista tutkimusalueista. Isojen tietomäärien analytiikassa yhteistyö on voimaa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Hilkka Soininen

Dekaani

Terveystieteiden tiedekunta