Ajankohtaisviestintä uudistuu

Yliopisto keskittää ajankohtaisviestintänsä verkkoon ja luopuu samalla painetuista sidosryhmälehdistään Saimasta ja UEF Bulletinista.

Itä-Suomen yliopisto kehittää ajankohtaisviestintäänsä osana laajempaa verkkosivu-uudistusta. Vuoden 2020 alussa kaikki ajankohtaisviestintä keskitetään verkkoon, ja painetut sidosryhmälehdet Saima ja UEF Bulletin lakkautetaan. Painettujen lehtien lukijat tavoitetaan jatkossa uutiskirjeellä.

Uudistuksen tavoitteena on palvella lukijoita entistä ajantasaisemmalla, monipuolisemmalla ja eri päätelaitteilla helpommin käytettävällä sisällöllä. Jatkossa ajankohtaiset jutut tavoittavat lukijat nykyistä nopeammin sekä kohdennetummin ja uutissisältöä on helppo jakaa muun muassa sosiaalisen median kautta.

Digitaaliseen julkaisemiseen siirtyminen mahdollistaa aiempaa tarkemman kävijäseurannan, mikä osaltaan auttaa uutissivuston sisältöjen kehittämisessä lukijoita kiinnostavammiksi. Uudistuksen myötä uutisia ja juttuja on mahdollista teemoittaa. Niitä voidaan myös tuoda aiempaa paremmin esiin eri puolilla yliopiston verkkosivustoa.

Itä-Suomen yliopiston verkkosivu-uudistuksen tavoitteena on nykyaikainen, selkeä ja saavutettava uef.fi-sivusto, joka huomioi paremmin sivuston käytön ja sisällön eri kohderyhmissä. Erityishuomiota kiinnitetään sivujen käytettävyyteen erilaisilla mobiililaitteilla.

Yliopiston ajankohtaiset uutiset löytyvät jatkossa uef.fi-osoitteesta ja uutiskirjeen voi tilata osoitteesta uef.fi/saima/uutisskirje.

Julkaistu Saima-lehdessä 3/2019