Avoin innovaatio vaatii myös jalkatyötä

Professor of Practice, toimitusjohtaja Juha Yrjänheikin mukaan avoimen innovaatiotoiminnan tieltä on vielä purettava esteitä.  

Teksti Ulla Kaltiala Kuva Raija Törrönen

Yrjänheikki toimii bioteknologiayritys Aurealis Pharman toimitusjohtajana ja osa-aikaisessa Professor of Practice -tehtävässä terveystieteiden tiedekunnassa. Professuurilla halutaan edistää osaamisen kaupallistamista ja yritysyhteistyötä. Yrjänheikki on ollut mukana myös terveysalan avoimen innovaatioekosysteemin, Kuopio Healthin valmistelussa.

Kuopio Health on esimerkki uudenlaisesta toimintatavasta, jossa innovaatioita ja uutta liiketoimintaa vauhditetaan perinteisen teknologiansiirron sijaan avoimissa ekosysteemeissä. Niissä tieto ja osaaminen kiertävät entistä vapaammin eri toimijoiden välillä. Keväällä 2019 Kuopio Health organisoitui osuuskunnaksi perustajajäseninään Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopion alueen kauppakamari, Savon yrittäjät sekä useat alueen yritykset.

– Moni toimijoista sijaitsee myös lähekkäin kampuksella ja KPY:n sijoitus Novapolikseen kertoo, että yritysmaailmassa on laajemminkin heräämässä kiinnostusta kampusalueeseen, Yrjänheikki toteaa.

Hän viittaa hiljattain toteutuneisiin kauppoihin, joissa KPY hankki omistukseensa alueella tiloja ja palveluja tarjoavan Technopolis Kuopion. Nimi muuttui samalla Novapolis Kuopioksi.

– Kampuksen teknologiayrityksillä on jo runsaasti yhteistyötä yliopiston tutkimusryhmien kanssa, mutta piiriä on tärkeää laajentaa. Se vaatii myös määrätietoista esteiden poistamista käytännön sopimusteknisiä seikkoja ja tilojen yhteiskäyttöä myöten.

Yrjänheikki tähdentää, että avoin innovaatiotoiminta perustuu jatkuvalle vuoropuhelulle ja yhteisten intressien etsimiselle.

– Yliopistolta voitaisiin enemmän jalkautua yrityksiin, joissa ei välttämättä tiedetä tarkkaan, mitä osaamista täältä löytyy, ja kuulostella yritysmaailman tarpeita paitsi koulutuksen, myös tutkimuksen uusissa avauksissa.

– Selkeä puute alueella on isoista yrityksistä, yksityisistä pääomasijoittajista ja pääomasta laajemminkin, joita ilman ideat ja yhdessä tekemisen tahto eivät etene konkretiaksi. Ensi vuonna toimintansa aloittava Pohjois-Savon oma pääomasijoitusrahasto on kiitettävä avaus, mutta ei pitkällä tähtäimellä yksinään riittävä panostus.

Yksi avoimen innovoinnin kasvualusta ovat Yrjänheikin mukaan teollisuuden ja yliopistojen yhteiset tohtoriohjelmat, jossa tohtorikoulutettavat työskentelevät yritysten tutkimus- ja tuotekehitysprojekteissa.

– Muuta tohtorikoulutusta täydentävän Industrial PhD -ohjelman mahdollisuudesta keskustellaan myös meillä.

Julkaistu Saima-lehdessä 3/2019