Biologinen ohitusleikkaus auttaa vaikeaan sepelvaltimotautiin

Saima 2/2016

Kun mikään muu ei enää auta, geenihoito voi lievittää vaikean sepelvaltimotaudin oireita. KYSissä testattiin uutta hoitomenetelmää 30 potilaalla.

– Potilaat tulivat eri puolilta Suomea. Moni otti itse yhteyttä ja kyseli, voisiko hoito sopia heille, hoitokokeesta vastannut professori Juha Hartikainen kertoo.

Väestön ikääntyessä yhä useammalla sepelvaltimotautia sairastavalla verisuonten huono kunto estää pallolaajennuksen tai ohitusleikkauksen, ja oireet haittaavat elämää lääkityksestä huolimatta. Kuopiossa testattu geeniterapia osoittautui tehokkaaksi keinoksi parantaa sydämen verenkiertoa ja hapensaantia monilla tällaisilla potilailla.

Akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttualan tutkimusryhmän kehittämässä uudenlaisessa geenihoidossa tehdään biologinen ohitusleikkaus viemällä sydämeen geenivalmiste, joka edistää verisuonten kasvua. Hoitogeeninä on muokattu verisuonten kasvutekijägeeni, VEGF-D, jota ei ole ennen käytetty ihmisten hoidossa.

Adenoviruskuljettimeen pakattua geeniä viedään sydämeen nivuslaskimon kautta erikoiskatetrin ja kolmiulotteisen elektromekaanisen kartoitustekniikan avulla.

– Reitti kulkee sydämen väliseinän läpi vasempaan kammioon kuten rytmihäiriön hoidossa, jossa siitä viedään neulakatetrin sijasta polttokatetri.

Geenihoitoa voitaisiin periaatteessa antaa muissakin sairaaloissa, joissa hallitaan rytmihäiriöiden polttohoito, ja joissa on geeninsiirtoon tarvittava laite. Sellaista ei tosin vielä ole muualla Suomessa. Seuraavaksi tarkoitus on toteuttaa hoitokoe laajemmalle potilasjoukolle eurooppalaisten yhteistyökumppanien kanssa. 

Ajankohtainen uusi hoitomuoto on myös kantasoluhoito, jossa sydäninfarktin vaurioittamalle alueelle sydämeen viedään potilaan luuytimestä eristettyjä kantasoluja.

– Kantasolukäsittely näyttää edistävän sydänsolujen toipumista. Sen tehoa selvitetään EU-rahoitteisessa BAMI-monikeskustutkimuksessa, Hartikainen kertoo.