Biotalouden huipulle

Saima 3/2015

Biotalous on uusiutuvien luonnonvarojen tuottamista, jalostamista, kuluttamista ja kierrättämistä sekä niihin perustuvia palveluja. Sen kasvutavoitteet ovat kovat. Suomen biotaloudesta yli puolet perustuu metsiin ja puuhun.

Biotaloudella on ylevät ideat, kuten vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, vauhdittaa taloutta, lisätä energiaomavaraisuutta ja tukea alueiden kehitystä. Siirtyminen fossiilitaloudesta biotalouteen on avain ilmastonmuutoksen ja globaalin biodiversiteettikadon hillintään.

Itä-Suomen yliopiston keskeiseksi biotalousfokukseksi on valittu metsät, puu ja maankäyttö, joita lähestytään monitieteisesti hyödyntäen yliopiston monialaisuutta. Tavoitteenamme on kehitysloikka biotalouden poikkitieteellisessä tutkimuksessa ja koulutuksessa sekä vankka tuki biotalouden käytäntöön.

Edistämme biotalouden kasvua ja innovaatioita sekä uusien metsä- ja puupohjaisten materiaalien hyödyntämistä. Tutkimme samalla biotalouden ekologisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia mukaan lukien luonnonvarojen riittävyys ja niiden käytön hyväksyttävyys.

Kehitämme biotalouden huippuosaamisen keskittymää Itä-Suomeen tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tähtäämme yhdessä Euroopan halutuimmaksi akateemiseksi kumppaniksi metsä-, puu- ja maankäyttöbiotaloudessa.

Huipputason ja vahvoista tutkimusalueistamme löytyy biotalousotteita edelleen vankistettaviksi. Niiden rinnalle on tärkeä saada uusia yksikkörajat ylittäviä biotalouden nousevia monitieteisiä tutkimuksia. Biotalouden tärkeyden kasvaminen edellyttää meiltä alan koulutuksen kehittämistä kaikilla akateemisilla tasoilla – ja laajemminkin, päiväkodista lähtien. Biotalous on oppimisympäristö monitieteisyyteen. Annos biotalousoppia tekee hyvää meille kaikille!

Monitieteinen biotalouden koulutus, korkeatasoinen tutkimus ja tiivistyvä yritysyhteistyö parantavat koko Itä-Suomen vetovoimaa. Metsä- ja puubiotalouden kehitysloikan ilmavuus ja ennätyspituus tulee varmistaa yliopiston sisäisellä koordinaatiolla, määrätietietoisella johtamisella sekä näkyvällä rajapinnalla kumppaneihin ja yhteiskuntaan.

Jyrki Kangas
Metsäbiotalouden professori
Metsätieteiden osasto