Työkaluja muuttuvalle farmasian alalle

Uudenlainen apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus avaa sekä farmaseuteille että proviisoreille mahdollisuuksia oman työn kehittämiseen.

Teksti Ulla Kaltiala Kuva Raija Törrönen

Itä-Suomen yliopiston ja Helsingin yliopiston yhdessä tarjoama työelämälähtöinen erikoistumiskoulutus uudistaa farmasian koulutuskenttää.

– Apteekki- ja sairaalafarmasia on nyt ensimmäistä kertaa yhdistetty koulutukseen, jossa tarkastellaan terveydenhuollon kenttää kokonaisuutena, koulutuksen vastuuopettaja, yliopistonlehtori Kirsti Vainio kertoo.  
Uusi maksullinen koulutus korvaa proviisoreille aiemmin tarjotut apteekkifarmasian PD-opinnot.

Sairaalafarmasiaan ovat ennenkin voineet erikoistua sekä proviisorit että farmaseutit, mutta nyt pitkäkestoiset erikoistumisopinnot ovat myös avohuollon apteekkien farmaseuttien ulottuvilla.

– Tähän ei apteekeissa ole vielä oikein havahduttu. Apteekkien osaamista halutaan kuitenkin tuoda entistä monipuolisemmin terveydenhuollon käyttöön, ja siihen koulutus antaa hyviä valmiuksia.

Apteekit tarjoavat jo monenlaisia palveluja lääkehoidon tueksi ja kehittävät uusia. Erikoistumiskoulutuksessa on tänä syksynä ensimmäistä kertaa opintojakso, jossa perehdytään lääkehuoltopalvelujen tuotteistamiseen, markkinointiin ja hinnoitteluun. – Jakson aikana opiskelija tuotteistaa palvelun, jota omassa toimipaikassa ei vielä ole, tai kehittää olemassa oleva palvelua, kertoo projektipäällikkö Johanna Räikkönen.  
 
Proviisori Jani Rönkkö Iisalmen Keskusapteekista aloitti erikoistumiskoulutuksen ensimmäisten joukossa vuonna 2016.

– Proviisorin tutkinto antoi aikanaan perustiedot, näissä opinnoissa osaamista pääsee syventämään ja soveltamaan.

Hän on aiemmin suorittanut työn ohessa johtamisen erikoisammattitutkinnon ja yrittäjäammattitutkinnon.

– Erikoistumiskoulutus on niille luontevaa jatkoa ja tarjoaa mahdollisuuden myös verkostoitua oman alan ihmisten kanssa ympäri Suomea.

Rönkön mukaan koulutus on hyvä yhdistelmä lähi- ja verkko-opetusta.

– Verkkosovellukset pitävät etäopiskelussakin motivaatiota yllä. On huomattavasti kiinnostavampaa esimerkiksi pitää esityksiä ja keskustella niistä verkkoseminaarissa kuin päntätä itsekseen kotona.

– Lähiopetuspäivät saan tehdä työaikana, se on iso etu ja siitä työnantajalle kiitos.

Opintojen sisältö räätälöidään omien työtehtävien, kehittymistarpeiden ja urasuunnitelmien mukaan. Tehtävät voi suunnitella oman työpaikan tarpeisiin.

– Itse esimerkiksi toteutin heti opintojen alussa lääkehuollon auditoinnin hoitokodille, joka on apteekkimme asiakas. Kävin henkilökunnan kanssa läpi mahdollisia lääkehuollon riskikohtia ja miten sitä voitaisiin kehittää sujuvammaksi ja turvallisemmaksi.

Koulutukseen kuuluvassa kehittämisprojektissaan Rönkkö tarkastelee apteekkien ja Kelan suorakorvausyhteistyötä. Suorakorvaus mahdollistaa asiakkaalle lääkekorvauksen saamisen suoraan apteekista. Korvauksissa sattuu kuitenkin myös poikkeamia, joita joudutaan korjaamaan. Rönkkö on selvittänyt kyselyllä apteekeilta näitä poikkeamia ja Kelan korjausesityksiä ja huomautuksia.

– Alustavien tulosten mukaan eri apteekeissa toistuvat samantyyppiset virheet, ja usein ne liittyvät uusiin rajoitetusti korvattaviin lääkkeisiin. Ei korvausta kuitenkaan tahallaan merkitä tai makseta väärin. Tietoteknisten järjestelmien pitäisi tukea paremmin näiden lääkkeiden määräämistä ja toimittamista eri tilanteissa, niin että vähemmän jäisi tulkinnan ja muistamisen varaan.
 
Erikoistumiskoulutuksen suorittaminen työn ohessa kestää proviisoreilla neljä vuotta, farmaseuteilla kolme. Osa opiskelijoista on kuitenkin edennyt vauhdikkaammin ja yksi jo valmistunutkin: proviisori Sanna Ipatti suoritti koulutuksen alle kahdessa vuodessa.

–  Tein opintojen aikana keikkatöitä ja opiskelin välillä kokopäiväisesti, mikä mahdollisti nopean etenemisen, Ipatti kertoo.

Hän on tänä syksynä saanut hakemansa apteekkiluvan Kajaaniin. Oma apteekki oli tavoite, joka motivoi kouluttautumaan.

– Tässä vaiheessa uraa oli hyvä käydä läpi koulutus, joka tarjoaa kokonaiskuvan alasta ja auttaa pysymään ajan hermolla.

– Oman kiinnostuksen mukaan valitsin erityisesti sosiaali- ja terveysjohtamiseen sekä kliiniseen farmasiaan liittyviä opintoja. Tarkastelin iäkkäiden lääkehoitoja ja tein myös kehittämisprojektin kaatumisvaaraa lisäävien lääkkeiden käytöstä. Aineiston sain Itä-Suomen yliopiston tutkimushankkeesta.

Erikoistumiskoulutus sopii Vainion mukaan hyvin myös työtä etsiville.

– Se on hyvä keino edistää työllistymismahdollisuuksia esimerkiksi työttömyyden tai ulkomailla olon jälkeen.

Seuraava haku apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutukseen aukeaa 7.1.2019.

Julkaistu Saima-lehdessä 3/2018.