Huippuopettaja Savonlinnasta

Saima 3 / 2015

Savonlinnan normaalikoulun lehtori Sanna Metsälä nimettiin ensimmäisten suomalaisopettajien joukossa teknologiayritys Applen maailmanlaajuiseen huippuopettajaverkostoon.

Nimitys Applen kansainväliseen huippuopettajaverkostoon koetaan tunnustuksena paitsi lehtori Sanna Metsälän myös Savonlinnan normaalikoulussa tehdystä merkittävästä oppimisteknologiaan liittyvästä kehittämistyöstä.

– Jo nyt kevään ja kesän aikana olen saanut Applen kautta suuren määrän kontakteja ja päässyt verkostoitumaan, summaa Metsälä ensimmäisiä kokemuksiaan tunnustuksensa jälkeen.

Apple Distinguished Educator (ADE) -koulutusverkosto on perustettu vuonna 1994, ja siihen kuuluu yli 2 000 opettajaa ja koulunjohtajaa eri puolilta maailmaa. Verkosto kokoontuu säännöllisesti koulutustapahtumissa ja omassa verkkoyhteisössä.

– Tapasimme kesällä noin 300 hengen voimin Hollannissa. Siellä saimme huippuluokan koulutusta sekä paljon materiaalia, jota kukin voin käyttää opetustyössään.

Toisaalta kesäisessä tapaamisessa järjestetyt esittelyt olivat esimerkkeineen Metsälälle jo hyvinkin tuttuja.

– Huomasin, että olemme Savonlinnassa tehneet monia siellä esiteltyjä asioita jo aiemmin. Se todisti, että olemme kansainvälisesti mitattuna olleet edellä aikaamme – ja olemme siis menneet itsenäisesti oikeaan suuntaan.

Metsälä kiitteleekin työyhteisöään avoimesta suhtautumisesta muuttuviin oppimisympäristöihin. Tänä syksynä kaikki Savonlinnan normaalikoulun oppilaat, opettajat ja opettajaharjoittelijat ovat saaneet tablettitietokoneet käyttöönsä.

– Emme ole lähteneet muuttamaan tietoisesti koulumme toimintakulttuuria, vaan se on muuttunut digitalisoitumisen kautta aivan itsestään. Yhteisöllisyys ja jakaminen ovat kaikin puolin opettajien välillä lisääntyneet. Hyviä opetusmenetelmiä ja -tapoja jaetaan välituntisin ja koulun jälkeen yhdessä.

Tapa on Metsälän mukaan siirtynyt itsestään myös lapsille. Kun he näkevät aikuisten jakavan tietojaan ja tapojaan, siirtyy malli lapsillekin.

Metsälä kertoo, että syksyn aikana on tarkoitus koota ADEn kautta yhteen pohjoismaiset opettajat pohtimaan oppimista digitaalisissa ympäristöissä. Tätä sanaparia tosin käyttävät vain itse opettajat.

– Lapset eivät erottele digitaalista ympäristöä muusta ympäristöstä. Digitaalisuus on heidän normaalia arkeaan.

Teksti Nina Venhe Kuva Varpu Heiskanen