Immuunivasteen notkahdus vauhdittaa ihosyöpää

Ihosyöpätapausten määrä on kasvanut Suomessa räjähdysmäisesti. Vielä 1970-luvun taitteessa melanoomatapauksia todettiin vuosittain alle 160, mutta vuosituhannen vaihteessa lähes 640 ja vuonna 2013 jo yli 1400. Muidenkin ihosyöpien määrät ovat moninkertaistuneet. Esimerkiksi tyvisolusyöpätapauksia tilastoidaan jo yli 9000 vuosittain.

Ihotautien ja allergologian professori Ilkka Harviman mukaan syy ihosyöpätapausten määrän kasvuun on selvä: olemme saaneet liikaa aurinkoa.

– Vaikka syövät yleistyvät muutenkin väestön ikääntyessä, kyllä auringon UV-säteilylle altistuminen selittää yli 90 prosenttia ihosyöpätapausten määrän kasvusta. Rusketusmuoti ja etelänmatkojen yleistyminen näkyvät ihosyöpätilastoissa.

Ihosyövät ovat syövistä yleisimpiä, ja Harviman mukaan kansalliselle ihosyöpien ehkäisyohjelmalle olisikin kiireellinen tarve.

Toistuvat palamiset erityisesti lapsuudessa altistavat melanoomalle, joka on ihosyövistä pelätyin ja tappavin. Yleisin auringonottajan syöpä on tyvisolusyöpä, ja elämän aikana kertyvä aurinkoannos lisää myös okasolusyövän vaaraa. Melanoomaan verrattuna tyvi- ja okasolusyövät lähettävät harvemmin etäpesäkkeitä, mutta hoitamattomina nekin voivat olla hengenvaarallisia.

Ihosyöpien määrää on osaltaan kasvattanut myös solariumin ja sinänsä tarpeellisten UV-valohoitojen sekä sytostaattien, kortisonilääkkeiden ja muiden immuunijärjestelmää lamaavien lääkkeiden käyttöönotto. Esimerkiksi elinsiirtopotilailla käytettävä hylkimisenestolääkitys heikentää immuunipuolustusta, ja heistä jopa 70 prosenttia saa ihosyövän 20 vuoden kuluessa elinsiirrosta.

Auringon UV-säteily voi aiheuttaa syöpää jo sinänsä ilman muita altistavia tekijöitä. UV-säteet voivat vaurioittaa solujen DNA:ta suoraan ja estämällä sen korjausmekanismeja. Ne myös vaimentavat ihon immuunipuolustusta, mikä mahdollistaa syövän kehittymisen mutatoituneista soluista.

UV-säteilyn vaikutukset ihon immuunijärjestelmään ovat monimutkaiset, ja niitä myös Harviman tutkimusryhmä selvittää.

Auringolla on periaatteessa yksi hyväkin vaikutus, D-vitamiinin saanti. UV-säteiden vaikutuksesta iho tuottaa D-vitamiinin esiastetta, joka muuttuu elimistössä tarpeen mukaan aktiiviseksi D-vitamiinin metaboliitiksi. Riittävä D-vitamiinin saanti pitää yllä luuston terveyttä ja voi ehkäistä muun muassa sisäelinsyöpiä. Ihosyövässä D-vitamiinin vaikutus on kuitenkin epäselvä.

– Toisin kuin aiemmin luultiin, D-vitamiinin aktiivista muotoa, kalsitriolia, syntyy UV-säteilyn vaikutuksesta paikallisesti myös iholla, missä se saattaa lamauttaa immuunijärjestelmän toimintaa ja edistää siten syövän kehittymistä, Harvima kertoo.

Hänen ryhmänsä on hiljattain tehnyt ensimmäisiä havaintoja tästä mekanismista tyvi- ja okasolusyöpäpotilaiden ihon syöttösoluissa.

Purkista otettu D-vitamiini Harviman mukaan tuskin kuitenkaan lisää ihosyövän riskiä.

Syöttösolut ovat immuunijärjestelmän soluja, joita on erityisesti ihossa. Ne näyttävät tilanteesta riippuen joko edistävän tai estävän niin tulehduksia kuin syöpääkin. Kuopiolaistutkimus osoitti äskettäin, että melanoomapotilaan ennuste on sitä huonompi, mitä vähemmän tuumorissa on syöttösoluja.

Yliopiston panostus viime strategiakaudella syöpäkeskushankkeeseen ja nyt translationaaliseen syöpätutkimukseen on vauhdittanut monialaista tutkimusyhteistyötä, mistä melanoomatutkimuskin on esimerkkinä. 

– Perimmäinen tavoite on tietenkin löytää uusia lähestymistapoja syöpien ehkäisyyn ja hoitoon.

Ihosyöpiin on viime vuosina tullut monia uusia lääkkeitä. Esimerkiksi tyvisolusyövälle tyypillisen signalointireitin löytymisen myötä markkinoille on saatu sitä estävä lääkeaine, vismogedibi. 

– Se on tuonut jopa dramaattisen avun potilaille, joilta on hävinnyt kymmeniä kasvaimia kuukausien sisällä hoidon aloittamisesta.

MUUTOS IHOLLA – SYÖPÄÄKÖ?

  • Ihosyövän tai sen esiasteen voi tunnistaa ihomuutoksesta, joka ei katoa vaan kasvaa.
  • Ihomuutos voi olla rajoiltaan ja väriltään epätasainen luomi, näppylä tai rupi, tumma, punainen tai väritön, paksuuntunut, sileä, karhea, haavautuva tai hilseilevä.
  • Runsas luomien määrä lisää melanooman riskiä, mutta kaksi kolmasosaa melanoomista saa alkunsa luomettomilta ihoalueilta.
  • Ihomuutos kannattaa näyttää viipymättä lääkärille, koska hoidon varhainen aloitus parantaa syövän ennustetta.

Teksti Ulla Kaltiala Kuva Lehtikuva