Uutta osaamista lääkityksen hallittuun purkuun

Varsinkin iäkkäillä monilääkityillä osa lääkkeistä voi olla tarpeettomia, tehottomia, sopimattomia tai jopa haitallisia. Lääkityksen hallittu purkaminen on haaste, johon Aducate vastaa uudella Deprescribing-koulutuksella.

Teksti Ulla Kaltiala Kuva Raija Törrönen

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate toi koulutusvalikoimaansa hiljattain Deprescribing-moduulin, joka antaa työkaluja lääkityksen hallittuun purkamiseen. Erityisesti farmasian ammattilaisille suunnatun moduulin voi suorittaa erillisenä koulutuksena tai osana lääkehoidon kokonaisarvioinnin jatkokoulutusta.

Lääkehoidon kokonaisarviointi on moniammatillinen toimintamalli, jossa erityispätevöitynyt proviisori tai farmaseutti selvittää laajasti potilaan lääkehoitoon liittyvät ongelmat ja tekee lääkärille toimenpide-ehdotukset lääkityksen optimoimiseksi.

– Siihen olisi hyvä sisältyä tarvittaessa myös konkreettinen lääkityksen purkusuunnitelma, toteaa suunnittelija, proviisori Ville Valkonen.

– Farmaseuteilla ja proviisoreilla voi olla aktiivinen rooli lääkärin tukena myös lääkityksen purkuprosessin aikana. Maailmalla tähän on jo herätty ja Suomessakin tarvetta olisi, lisää koulutuksesta vastaava suunnittelija, proviisori Jonna-Carita Kanninen.

Varsinkin iäkkäät ovat usein monisairaita ja saavat lääkemääräyksiä useilta eri lääkäreiltä. Lääkkeitä saatetaan määrätä paitsi sairauksien, myös toisten lääkkeiden aiheuttamiin haittavaikutuksiin. Lisäksi potilas voi käyttää itsehoitolääkkeitä. Mitä enemmän käytössä on lääkkeitä, sitä todennäköisempiä ovat niiden yhteis- ja haittavaikutukset, kuten väsymys, sekavuus ja huimaus, jotka voivat altistaa kaatumiselle. Iäkkäät ovat erityisen alttiita haitoille, koska lääkkeiden vasteet ja poistuminen elimistöstä muuttuvat iän myötä.

Lääkityksen purkaminen voi tulla ajankohtaiseksi myös hoidon tavoitteiden muuttuessa tai elämän loppuvaiheessa.

– Onko esimerkiksi vuodepotilaalla säännöllinen nitrolääkitys enää tarpeen estämään fyysisessä rasituksessa ilmenevää rintakipua? Mitään lääkitystä ei pidä jatkaa turhaan, Valkonen huomauttaa.

– Potentiaalisesti epätarkoituksenmukaiset lääkkeet osataan kyllä tunnistaa, mutta lääkityksen purkaminen on käytännössä haastavaa. Lääkityksen aloittamiseen löytyy usein selkeät ohjeet, mutta yleisiä ohjeita yksittäisten lääkkeiden käytön lopettamiseen ei ole ollut saatavilla, Kanninen toteaa.

Systemaattinen lääkityksen purku tehdään suunnitelman mukaisesti, lääke kerrallaan ja vastetta seuraten. Lääkityksen muuttaminen saattaa vaikuttaa paitsi oireeseen, johon lääke on tarkoitettu, myös muiden lääkkeiden tehoon. Annoksen pienentäminen vähitellen on usein paras vaihtoehto.

– Potilaan on tärkeää olla perillä purkusuunnitelmasta ja käyttöön liittyvistä riskeistä, joiden takia lääkitys puretaan. Potilaan omaa sitoutumista tarvitaan varsinkin uni- ja psyykenlääkkeiden tai vahvojen kipulääkkeiden lopettamiseen.

Myös tavallisten itsehoitolääkkeiden, kuten närästyksen käytettyjen protonipumpun estäjien lopettaminen voi vaatia malttia.

– Moni käyttää niitä pitkään liian suurilla annoksilla ja äkillisestä lopetuksesta johtuvat oireet voivat säikäyttää, Valkonen kertoo.

–  Lääkityksen purku on syklinen prosessi, jossa tilannetta arvioidaan toistuvasti uudestaan. On hyvä tiedostaa, ettei lääkkeen käytön lopettaminen aina onnistu.

Joskus potilas tai omaiset vastustavat lääkityksen purkua. Lääkäreille tehtyjen haastattelujen perusteella lääkäri voikin kokea haasteelliseksi jo purkamisen puheeksi ottamisen. Lopettamisen kynnys voi olla korkeampi, jos lääkkeen on määrännyt toinen lääkäri.

– Jarruna on ollut myös näytön puuttuminen hallitusta purkamisesta. Nyt tutkittua tietoa ja työkaluja alkaa olla. Kansallisia linjauksiakin on tehty esimerkiksi Kanadassa, Kanninen kertoo.

Lääkitsemiskaskadi ja deprescribing

Monilääkityn potilaan uudet oireet voivat johtua sairauden sijaan lääkkeistä. Kun lääkehoidon haittoja hoidetaan toisilla lääkkeillä, jotka voivat aiheuttaa taas uusia oireita, syntyy noidankehää muistuttava lääkitsemiskaskadi. Epätarkoituksenmukainen monilääkitys on tärkeää tunnistaa ja purkaa hallitusti.

Deprescribing on 2000-luvun alussa lanseerattu termi, jolle ei ole vakiintunutta suomenkielistä vastinetta. Se tarkoittaa lääkityksen systemaattista purkuprosessia, jossa selvitetään potilaan lääkkeiden käyttö, mahdolliset ongelmat ja lopettamistarpeet sekä suunnitellaan ja toteutetaan lääkityksen purku potilaan vointia seuraten. Lääkityksen purku toteutetaan potilaan, omaisten, farmasian ammattilaisen, lääkärin ja muun hoitohenkilökunnan yhteistyönä.

Tutustu Deprescribing-koulutukseen

Julkaistu Saima-lehdessä 3/2019