Maahanmuuttajien työllistymispolku kuntoon

Saima 2/2015

Työpaikoilla tapahtuvaa suomen kielen valmennusta, mätsäämistä eli matchingia, vapaaehtoismentorointia. Maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi on kehitetty useita erilaisia toimintatapoja.
– Haasteena on, että monet uusista toimintatavoista ovat Suomessa vielä tuntemattomia. Maahanmuuttopalveluja ei usein ole rakennettu myöskään työllistymistä edistäviksi, koulutusjohtaja Sanna Iskanius Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducatesta sanoo.
Hän vastaa Aducatessa työllistymisen edistämispalveluista, yksiköstä, joka on toteuttanut useita maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseen tähtääviä hankkeita.
– Suomessa maahanmuuttajien työllistymispolku ei vielä toimi kokonaisuudessaan. Siellä on mukana hyviä ja toimivia kokonaisuuksia, mutta valtakunnallista mallia niistä ei vielä ole pystytty rakentamaan.

Suomessa Aducate on ollut uranuurtaja muun muassa siinä, että maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta on kytketty kiinteästi työssä oppimiseen. Näin tehtiin myös Pohjois-Savossa vasta päättyneessä INTOA-hankkeessa.
– Testasimme muun muassa työpaikoilla tapahtuvaa suomen kielen valmennusta. Valmentaja kartoitti maahanmuuttajan kielitaidon lähtötilanteen työpaikalla ja räätälöi koulutuksen tilanteeseen sopivaksi. Myös työyhteisö oli kiinteästi mukana ja valmentaja opasti työyhteisöä kielenoppimisen tukemisessa.
Kokemukset olivat hyviä ja vastaavaa kokeilua on tehty onnistuneesti myös Pohjois-Karjalassa työvoimapoliittisena koulutuksena. On olemassa myös näyttöä siitä, että työpaikoilla kielikoulutusta saaneet maahanmuuttajat ovat työllistyneet perinteisen kotokoulutuksen käyneitä maahanmuuttajia paremmin.

Iskaniuksen mukaan maahanmuuttajien työllistymisessä olisi keskeistä kehittää sellaisia toimintatapoja, jotka tukevat ja lisäävät maahanmuuttajien omaa aktiivisuutta.
– Meillä Suomessa on myös kehitettävää sekä asennepuolella että palvelujen toimivuudessa. Kotoutusaikana palvelut vielä pyritään turvaamaan, mutta sen jälkeen tulee katko, eikä työllistyminen onnistukaan. Tähän haasteeseen olemme pystyneet vastaamaan varsin hyvin kehittämistyössämme.