Itä-Suomesta valmistuu monipuolisia ohjauksen osaajia

Ainutlaatuinen ohjauksen koulutus on reagoinut ketterästi muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin.

Teksti Nina Venhe Kuva Varpu Heiskanen

Ohjauksen tarve on kasvanut yhteiskunnassamme. – Tämä liittyy muun muassa koulutuksen rakenteellisiin muutoksiin sekä työelämän ja työurien monimuotoistumiseen. Myös maahanmuuttajien kasvava määrä lisää ohjauksen tarvetta, kertoo ohjauksen koulutuksen yliopistonlehtori Leena Penttinen.  

Itä-Suomen yliopisto tarjoaa ainoan pitkän ohjauksen maisterikoulutuksen Suomessa.  

– Koulutus on täällä ollut alusta saakka monitieteistä, ja keskeistä opiskelussa on aina ollut teorian ja käytännön vuoropuhelu. Se on valmistuneiden kokemusten mukaan antanut hyvät valmiudet työelämään.

 

Penttinen muistuttaa, etteivät ohjausta tarvitse ainoastaan nuoret. Muuttuvat elämäntilanteet vaativat ohjaustyötä myös aikuisten parissa.  

– Lisäksi jatkuvan oppimisen ajatus liittyy sekä koulutusvalintojen ohjaukseen että urasuunnitteluun.  

Itä-Suomen yliopistossa on otettu myös huomioon maahanmuuttajien etnistyvät koulutuspolut, jotka vaativat hyvin erilaista paneutumista ohjaukseen.

– Olemme myös tutkimuksen kautta etsineet ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin. Ohjauksen puutetta on havaittu esimerkiksi lukio-opintojen ja korkeakouluun hakeutumisen välissä, mihin haetaan parhaillaan ratkaisumalleja kahdessa eri hankkeessa.  

 

Paljon on siis tultu eteenpäin entisestä opinto-ohjaajakoulutuksesta – joka sekin on toki yhä tärkeä osa ohjausta.

– Opojen koulutuksen taustalla on Suomen peruskoulu-uudistus, jonka myötä synnytettiin täysin uusi ammattikunta – opinto-ohjaajat. Heitä alettiin kouluttaa vuonna 1972 silloisessa Joensuun korkeakoulussa.  

Nykyinen ohjauksen koulutus käynnistyi Joensuun yliopistossa vuonna 1988.  

– Vaikka toki moni haluaa yhä suorittaa opinto-ohjaajan kelpoisuuden, on ohjauksen ala niin laaja, että meillä on mahdollisuus suunnata opintojaan oppilaitosten opinto-ohjauksen lisäksi työelämä- ja uraohjaukseen.

Joka tapauksessa tavoitteena on tarjota tuleville ohjausalan asiantuntijoille niin kriittistä yhteiskunnallista ymmärrystä kuin psykologista yksilöllisten prosessien teoriaa.

– Opetussuunnitelmia on uudistettu ennakoiden yhteiskunnallisia muutoksia sekä ohjaustutkimuksen, -käytäntöjen ja -teorioiden kehittymistä. Näin tehtiin viimeksi syksyllä 2018.

Silloin opetussuunnitelmaan sisällytettiin uusia opintojaksoja muun muassa työyhteisöihin liittyen sekä digitalisoituvien työ- ja oppimisympäristöjen ohjauksen teemoista.  

– Myös uudenlaisia sosiaalisen oikeudenmukaisuuden teemoja on tuotu ohjauksen eettisten kysymysten tarkasteluun.

Julkaistu Saima-lehdessä 1/2019