Osuustoiminnan unilukkari

Osuustoiminnallisen liiketoiminnan konkari haluaa herätellä keskustelua osuustoiminnallisten yritysten johtamisesta.

Teksti Sari Eskelinen Kuva Varpu Heiskanen

Vuorineuvos Reijo Karhinen aloitti professor of practice -tehtävässä Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksella elokuussa. Erityisteemakseen hän nimeää osuustoiminnallisen yrityksen johtamisen.

– On houkuttelevaa lähteä luomaan siltaa teorian ja käytännön elämän välille. Kaikkia osuustoiminnallisia yrityksiä ei nykyisin johdeta täysin osuustoiminnallisin periaattein, ja onkin tärkeä kysyä, miksi. On hienoa päästä sparraamaan tässä ja uskon, että niitä sparraamisen hetkiä tulee paljon.

Karhinen haluaa uudessa tehtävässään purkaa osuustoiminnallisiin yrityksiin liittyvää mystiikkaa. Vaikka peräti 90 prosenttia aikuisikäisistä suomalaisista on jonkin osuustoimintayrityksen jäsen, vain vajaa kolmannes heistä tuntee osuustoiminnan hyvin.

– Osuustoiminta on yksi yritysmuoto muiden joukossa. Myös niiden tehtävänä on tehdä tulosta ja samalla tuottaa jäsenilleen maksimaalinen hyöty omistajuudesta ja palvelujen käyttämisestä, Karhinen painottaa.

Hän toivoo, että pystyisi toimimaan myös sillanrakentajana yliopistojen ja yritysten välillä.

– Haasteemme Suomessa on, etteivät yritykset ja yliopistot ole heränneet hyödyntämään keskinäisen yhteistyön kaikkia mahdollisuuksia. Yrityksille yliopisto voisi hyvinkin olla tulevaisuuteen katsova strateginen kumppani.
 
Karhinen on uudesta tehtävästä innoissaan.

– Halu uuden oppimiseen on yksi keskeinen syy siihen, miksi lähdin mukaan. Olen elinkeinoelämässä toimiessanikin peräänkuuluttanut, että uudistuminen lähtee ihmisestä.

Akateemisessa työssään Karhinen odottaa keskusteluja nuorten opiskelijoiden kanssa.

– Olen aina kannustanut nuoria olemaan avoimia uudelle ja tarttumaan tilaisuuksiin. Nyt pääsen opetustyössä keskustelemaan heidän kanssaan ja samalla omat käsityksenikin tulevat haastetuiksi.

Kaksivuotisen pestin aikana tavoitteena on myös muun muassa tuottaa akateeminen oppikirja osuustoiminnallisesta liiketoiminnasta.
 
Lähes 40 vuoden ura osuustoimintakentän parissa antaa Karhiselle laajan perspektiivin sen tulevaisuuteen. Tässä keskeinen avainsana on yhteisöllisyys.

– Tällä hetkellä yhteisöllisyys vaikuttaisi vahvistuvalta trendiltä, mikä luo erinomaisen elinympäristön osuustoiminnalle. Osuustoiminta on oiva tapa rakentaa yritystoimintaa, jonka halutaan olevan vahvasti yhteisöllistä jo yritysmuodoltaankin.

Osuustoimintatutkimus vahvistuu Itä-Suomen yliopistossa

Osuustoiminta on vaikuttavuuteensa suhteutettuna selvästi alipainossa yliopistojen tutkimus- ja opetustoiminnassa, aineettoman pääoman professori Anu Puusa sanoo.

Hän on viime vuosina tutkinut osuustoimintamuotoista liiketoimintaa sekä kehittänyt osuustoiminnan opetusta, tutkimusta ja elinkeinoelämän yhteistyötä.

– Suomessa on kansainvälisesti tunnustettua osuustoiminnallisen osaamisen johtamista, mutta resurssien riittävyys on ollut osuustoimintatutkimuksen haaste.

Suomalaisten osuustoiminnallisten yritysten tekemä 700 000 euron lahjoitus mahdollistaa lähitulevaisuudessa sen, että Puusa voi keskittyä erityisesti osuustoiminnallisten yritysten tutkimiseen.

– Suomi on suhteellisesti tarkastellen maailman osuustoiminnallisin maa. Osuustoiminta on suomalaista ankkurivarallisuutta, johon kytkeytyy sellaista osaamista, jonka hyötyjä emme ole täysimääräisetsi hyödyntäneet. Olemme nyt tarttumassa tähän tutkimushaasteeseen.

Julkaistu Saima-lehdessä 3/2018.