Uusi yritys kaupallistaa puun mittaustekniikkaa

Itä-Suomen yliopistossa tehty mittausmenetelmien kehitystyö on synnyttänyt spin-off -yrityksen, jonka tavoitteena on kaupallistaa mittauslaite puun sisäisten halkeamien havaitsemiseen.

Puumit Oy on ostanut mittausmenetelmän kaupallisen hyödyntämisoikeuden Itä-Suomen yliopistolta. Yritys neuvottelee parhaillaan kansainvälisten yrityskumppanien kanssa, jotta mittalaite voitaisiin kaupallistaa ja se saataisiin globaaleille markkinoille.

Tällä hetkellä ei ole olemassa mittalaitetta, joka mittaisi luotettavasti ja riittävän edullisesti materiaalin sisälle syntyneet halkeamat puunjalostuslinjalla.

Sovelletun fysiikan laitoksella biomateriaalitekniikan tutkijat Markku Tiitta ja Laura Tomppo sekä professori Reijo Lappalainen ovat tutkineet puutavaran mittaamiseen soveltuvia ainetta rikkomattomia menetelmiä jo useita vuosia. Tutkimustyön tuloksena syntyneen mittaustekniikan avulla pystytään havaitsemaan puun sisäiset laatupoikkeamat riittävän tarkasti ja nopeasti liikkuvasta sahatavarasta.

Idea menetelmään syntyi Tekesin rahoittamassa tutkimushankkeessa, ja sitä on jatkokehitetty Tekesin TUTL-hankkeessa. Hankkeessa toteutettujen kaupallisten ja teknisten selvitysten perusteella tällaiselle laitteelle on olemassa tarve.

Suomalaiset teollisuusyritykset ovat olleet aktiivisesti mukana tutkimushankkeessa, mahdollistaneet menetelmien testauksen teollisessa ympäristössä ja antaneet palautetta kehitystyön tueksi.

– Puumit aikoo jatkossakin tehdä tiivistä yhteistyötä yliopiston ja kotimaistenkin yritysten kanssa. Tavoitteena on tulevaisuudessa kaupallistaa muitakin yliopistolla kehitettyjä puun ja biomassan mittausmenetelmiä ja osallistua yliopiston tutkimushankkeisiin, kertoo Puumit Oy:n hallituksen puheenjohtaja Markku Tiitta.

Kuva: Laura Tomppo
Juttu on julkaistu Saima-lehdessä 2/2015