Huomisen sähkön hinta tietoon jo tänään

Sähkön hinnoittelu voi tuntua monimutkaiselta prosessilta. Viime kesän helteet nostivat sähkön kysyntää, ja toisaalta taas kuivuus vaikutti sähkön tuotantoon. Sähkön siirto ja verot lohkaisevat osansa lopullisesta kuluttajahinnasta. Voisiko tuotantohinnan määrittelyyn löytyä uudenlaisia ratkaisuja finanssimatematiikasta?

Teksti Marianne Mustonen Kuva Varpu Heiskanen

Suomessa tukkusähkön tuntihinta määritellään sähköpörssissä, Nord Pool Spotissa, kysynnän ja tarjonnan mukaan. Päivän hintaan vaikuttavat hankalasti ennakoitavat tekijät, kuten säätilanne. Tämän vuoksi sekä sähkön tuottajan että ostajan on hieman vaikeaa varautua tulevaisuuteen.

Seuraavan päivän sähkön tuntihinnan voisi kuitenkin ehkä määritellä vieläkin paremmin finanssimatematiikan avulla, jopa kauas tulevaisuuteen.

— Tutkimuksemme idea on ajatella sähkön myymistä ja ostamista "pörssin ohi", ja erityisesti siten, että sähköä myydään ja ostetaan arvopapereiden avulla vieläkin ennakoivammin. Se voisi tapahtua esimerkiksi kuukautta tai jopa puolta vuotta ennen sähkön toimitusta, kertoo matematiikan ja fysiikan aineenopettajaksi valmistunut Minna Turunen, joka parhaillaan jatkaa tutkimusta väitöskirjan parissa.

Tutkimuksessa sähköntuotanto jaetaan ryhmiin sen mukaan, miten joustavaa tuotanto on.

– Vaihtelevan tuotannon ryhmässä toimitusehdot ovat negatiivisesti joustavia, siis sähkön tuottaja lupaa tuottaa tietyn määrän sähköä ja päättää milloin voi sitä toimittaa ja ostaja puolestaan vain ostaa sähkön. Tällaista on esimerkiksi tuulivoimalla tuotettu sähkö.

Mukautuva tuotanto taas on positiivisesti joustavaa, eli tuottaja lupaa tuottaa tietyn määrän esimerkiksi vesivoimalla tuotettua sähköä, ja ostaja päättää milloin ostaa sen.

—Neutraali sähköntuotantotapa tuottaa sähköä tasaisesti vaikkapa ydinvoimalla. Tällöin sähköä voidaan myydä ja ostaa ennustettavasti, kuvailee Turunen.

Tutkimuksessa on tavoitteena löytää rahoituksellisesti järkevin sähköntuotantotapa. Tutkijat toivovat myös pystyvänsä jatkossa ottamaan kantaa, milloin kannattaa siirtyä tiettyyn tuotantotapaan.

Tutkimusaihe on hyvinkin ajankohtainen, sillä edullisten ja ympäristöystävällisten uusiutuvien energiatuotantomuotojen osuus kasvaa nopeasti maailmassa.

— Tämä tutkimusaihe sopii minulle hyvin, sillä olen aina ollut kiinnostunut sekä puhtaasti teoreettisista asioista että mallien soveltamisesta reaalimaailman ongelmiin, Turunen kertoo.

— Uusituvan energian teknologian tutkimukseen panostetaan, ja se painaa hintoja alas, hän jatkaa.

Turusen tutkimus pohjautuu arvopaperiportfolioihin, joita on tarkoitus hinnoitella suhteessa toisiinsa. Sähkön tulevaisuuden hinta voidaan saada selville matemaattisen mallintamisen avulla, kunhan ensi löydetään sopiva mallintamistapa.

— Tavoitteena on tarpeeksi hyvän mallin löytäminen. Mallintamisessa hyödynnetään muun muassa stokastisia prosesseja havainnollistamaan sitä, kuinka paljon tai kuinka voimakkaasti keskimäärin tuulee esimerkiksi kuukaudessa. Tähän on sovellettava historiallista dataa, sillä emmehän voi heittää tällaisia ennusteita hatusta, pohtii Turunen.

Julkaistu Saima-lehdessä 3/2018.