Saisinko kurkistaa lääkekaappiisi?

Saima 2/2014

Tutkimukset vaativat välillä mitä mielenkiintoisimpia aineiston keruumenetelmiä.

Kotitalouden yliopisto-opettaja Johanna Hokkasen tuleva väitöstutkimus on vaatinut aineiston osalta hieman poikkeavia keruutapoja. Hokkanen on nimittäin kiertänyt viime aikoina tutkimassa ihmisten lääkekaappeja.

– Tai itse asiassa en päässyt kurkistamaan yhteenkään lääkekaappiin, koska yhdelläkään haastateltavalla ei sellaista ollut. Sekin on mielenkiintoista – lääkkeitä pidetään näköjään niissä paikoissa, missä lääkkeet yleensä otetaan.

Lääkekaappien tutkiminen on osa Hokkasen kotitaloustieteen alaan kuuluvaa lääkekasvatustutkimusta, jonka tarkoituksena on selvittää, millaista lääkekasvatusta kodeissa annetaan.

– Lääkekasvatus on kodin, koulun ja terveydenhuollon, osin lastenkin välillä tehtävää yhteistyötä. Tässä tutkimuksessa keskityn nimenomaan siihen, miten kyseistä kasvatusta toteutetaan kodeissa.

Hokkanen lähetti Joensuun normaalikoulun neljäs- ja seitsemäsluokkalaisille ja heidän vanhemmilleen lääkekasvatusta koskevan kyselyn, johon hän sai noin 250 vastausta. Kotiin asti hänet päästi lääkekaappia tutkimaan yksitoista vastaajaa.

– Osa tuntui säikähtävän sitä, että haastattelija tulee konkreettisesti kotiin. Tosin lääkekaapin tutkimisesta kerroin vasta paikan päällä, että tilanne olisi mahdollisimman aito.

Lisää kasvatusta

Millaista lääkekasvatusta sitten kodeissa nykypäivänä annetaan?

– Lopullisia tutkimustuloksiani en voi vielä paljastaa, mutta sen verran voin kertoa, että asiasta keskustellaan kodeissa oikeastaan ainoastaan silloin kun lääkkeitä pitää käyttää.

Lääkekasvatuksessa on mukana samanlaisia aspekteja kuin muussakin kasvatuksessa: lapsia varoitellaan ja lääkkeiden käytöstä annetaan erilaisia suosituksia.

– Kotona voitaisiin enemmänkin pohtia sitä, mitä näiden asioiden kautta välitetään lapsille. Nyky-yhteiskunnassa terveysasiat ovat jatkuvasti pinnalla, ja muun muassa pitkäaikaissairauksia on paljon. Lapset altistuvat tämän kaltaiselle tiedolle jo varhain.

Lääkekasvatuksen on toivottu lisääntyvän uuden opetussuunnitelman myötä niin, että se kattaisi kasvatuksen aina alaluokilta lukioon saakka. Tällä hetkellä esimerkiksi alakoulussa lääkkeistä puhutaan vain osana biologian opetusta.

– Koulussa käydään nykyisin läpi ensiapua, perussairauksia sekä lääkkeiden väärinkäyttöä ja myrkytystiloja.

Tietääkö lääkäri kaiken?

Suomalaiset luottavat lääkeasioissa lääkäriin. Se ilmeni selkeästi Hokkasenkin tutkimuksessa.

– Moni halusi haastattelun aikana selvästi myös minulta vahvistusta omalle lääkkeenkäytölleen, mutta eihän minulla ole valtaa puuttua siihen. En kommentoinut yleensäkään lääkkeidenkäyttöä haastattelujen aikana puoleen tai toiseen.

Toisaalta taas haastatteluissa erottui selkeästi sellaisten vastaajien ryhmä, jotka kieltävät länsimaisen lääketieteen.

– Heillä tuntui olevan todella vahvat mielipiteet näistä asioista. He lääkitsevät itseään lähinnä vaihtoehtohoidoin ja -lääkkein.

Rento suhtautuminen

Pitkäaikaissairaiden lasten vanhemmille lääkkeistä puhuminen oli Hokkasen mukaan helpompaa kuin muille.

– Heillä myös lääkkeitä pidettiin jokapäiväisempänä asiana niin, että lääkkeitä löytyi lasten koulurepuista ja muutenkin sellaisista paikoista, joista lapset saavat ne itsekin helposti käsiinsä.

Mutta eivät lääkkeet olleet muillakaan lukkojen takana. Vanhemmat kokivat, etteivät lapset ole niistä niin kiinnostuneita, että lääkkeitä pitäisi piilotella tai lukita jonnekin.

– Lääkkeet olivat usein keittiön kaapeissa tai jopa työtasolla. Myös vessan ja makuuhuoneiden kaapit olivat yleinen säilytyspaikka. Yleisesti voi sanoa, etteivät lääkkeet missään perheessä olleet vain yhdessä paikassa.

Aina niitä ei esitelty Hokkasellekaan.

– Saatettiin sanoa, että tuolla niitä kaapissa on, mutta ei niitä minulle näytetty tarkemmin. Toisaalta taas olin yllättynyt siitä, miten vapautuneesti osa esitteli minulle kaikki lääkkeensä. Näin haastattelujen aikana muun muassa laihdutus- ja ehkäisyvalmisteita sekä tupakoinnin lopettamiseen liittyviä lääkkeitä.

Haastattelut käytiin siis lopulta rennoissa merkeissä.

– Onneksi lääkkeiden tutkiminen ei tyrmistyttänytkään vastaajia niin paljon kuin odotin.

Teksti: Nina Venhe Kuva: Varpu Heiskanen

FAKTA

Lääkekasvatustutkimus

Kasvatustieteen, kotitaloustieteen ja sosiaalifarmasian alat yhdistävä tutkimus alkoi 2010

Lääkekasvatuksella tarkoitetaan lääkkeiden oikean käytön opiskelua: oikea lääke oikeaan aikaan ja oikeaan vaivaan.

Osatutkimukset:

1) Opettajat lääkekasvatuksen toteuttajina
2) Koulupäivän aikainen lääkkeiden käyttö
3) Kotien lääkekasvatus
4) Interventiotutkimukset: neljäsluokkalaisten käsityksiä lääkkeistä ja lääkkeiden käytöstä, seitsemäsluokkalaisten käsityksiä vitamiineista ja ravintolisistä, kuudesluokkalaisten käsityksiä apteekin toiminnasta

Hankkeessa on kaksi jatko-opiskelijaa ja kymmenen pro gradu -tutkielman tekijää.