StopDia testaa uutta terveyden edistämisen mallia

Laaja diabeteksen ehkäisyhanke käynnistyi keväällä – lisää osallistujia etsitään.

Teksti Ulla Kaltiala Kuva Raija Törrönen

Laajaan diabeteksen ehkäisytutkimukseen etsitään parhaillaan Etelä-Karjalasta, Päijät-Hämeestä ja seitsemästä Pohjois-Savon kunnasta osallistujiksi henkilöitä, joilla on kohonnut riski sairastua tyypin 2 diabetekseen. Pohjois-Savosta mukana ovat Kuopio, Iisalmi, Sonkajärvi, Kiuruvesi, Vieremä, Varkaus ja Joroinen.  

Mukaan StopDia-tutkimukseen voivat päästä tutkimusalueilla asuvat 18–70-vuotiaat, joilla on kohonnut riski sairastua, mutta ei vielä diabetesta. Riskiä lisäävät esimerkiksi diabetes sukulaisella ja ylipaino. Täyttämällä diabetesriskitestin osoitteessa www.stopdia.fi saa selville omat riskipisteet.

– Jos sovellut tutkimukseen ja haluat osallistua, saat riskitestin päätteeksi myös ohjeet, miten edetä, kertoo hankkeen koordinaattori, tutkijatohtori Tanja Tilles-Tirkkonen Itä-Suomen yliopistosta.

Osallistujille on tarjolla tukea elämäntapamuutoksiin. Heidät arvotaan ryhmiin, joista osa pääsee testaamaan uutta kännykkäsovellusta terveen elämän tukena ja osa osallistuu ryhmäohjaukseen. Ryhmät kokoontuvat paikallisissa terveyskeskuksissa.

– Perusterveydenhuollossa uusi toimintamalli on otettu innolla vastaan. Lähes 80 hoitajaa on nyt saanut koulutuksen voimaannuttavaan ryhmäohjaukseen. Ensimmäiset ryhmät aloittivat toukokuussa ja seuraavat elokuussa.

Tutkittavien haku aloitettiin maaliskuun lopulla. Vappuun mennessä jo 8000 henkilöä oli tehnyt verkossa riskitestin ja tuhat lähtenyt mukaan tutkimukseen. Tavoitteena on saada tutkimukseen kaikkiaan 10 000 osallistujaa kuluvan vuoden aikana, joten tutkijat toivovat mahdollisimman monen pysähtyvän miettimään paitsi omaa riskiään, myös lähipiiriään ja vinkkaamaan testistä sukulaisille ja tuttaville.

– Riskitestin täyttäneistä ja tutkimukseen soveltuvista kaksi kolmannesta on ilmoittanut, että mukanaolo kiinnostaa, kertoo tutkimuspäällikkö Jaana Lindström Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

StopDia-hankkeen tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen, edullinen toimintamalli diabeteksen ehkäisyyn. Terveyttä pyritään edistämään paitsi yksilöitä motivoimalla, myös elinympäristöä muuttamalla. Kaikkiaan 30 työnantajaa on mukana tutkimusosiossa, jossa työntekijöitä ohjataan pienillä ympäristön muutoksilla hyvinvointia edistäviin ateriavalintoihin ja liikkumaan enemmän. Lisäksi eri sidosryhmien kanssa selvitetään, miten yhteiskunta voi tukea elämäntapamuutoksia.  

– Yksilöllä on vastuu omista elintavoistaan, mutta ympäristö ja yhteiskunta vaikuttavat paljon siihen, miten ihminen pystyy tekemään terveellisiä valintoja, korostaa hankkeen johtaja, professori Jussi Pihlajamäki Itä-Suomen yliopistosta.

Keväällä tutkijat selvittivät kyselyllä kunta- ja aluetoimijoiden näkemyksiä terveyttä edistävistä toimenpiteistä ja haastattelivat valtakunnallisia, myös perinteisen sote-kentän ulkopuolisia toimijoita, kuten järjestöjä, viranomaisia ja tutkimuslaitoksia, joilla voisi tulevaisuudessa olla entistä isompi rooli ehkäisevässä toiminnassa.  

StopDia-tutkimushanke on osa Suomen Akatemian strategisen tutkimusneuvoston Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat -ohjelmaa ja se toteutetaan Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön, THL:n, VTT:n ja sidosryhmien yhteistyönä vuosina 2016–2019.

Juttu on julkaistu Saima-lehdessä 2/2017