Tohtorit töihin osaamisella, ei titteleillä

Saima 2/2015

Viime aikoina on käyty julkista keskustelua tohtoreiden työllistymisen haasteista. Itä-Suomen yliopistosta valmistui viime vuonna 162 tohtoria eli lähes kymmenen prosenttia Suomessa koulutettavista tohtoreista. Vaikka meiltä valmistuvat tohtorit työllistyvätkin varsin hyvin, yliopisto kehittää jatkuvasti omaa tohtorikoulutustaan. Jokaisen tohtorin työkalupakista tulisi löytyä työmarkkinoilla – myös yliopiston ulkopuolella – menestymiseen tarvittava osaaminen ja asenne.

Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulutus järjestetään tohtoriohjelmissa. Lukuvuonna 2015–2016 käynnistyy 13 uutta ohjelmaa. Ne koostetaan nykyisistä 28 ohjelmasta. Uudistuksen ytimenä on luoda puitteita monitieteisille ratkaisuille. Entistä laajempien temaattisten tohtoriohjelmien tavoitteena on tarjota monitieteinen toimintaympäristö tohtorikoulutettaville. Jo tutkijankoulutuksen yhteydessä on tarpeen päästä vuorovaikutukseen eri alojen osaajien kanssa. Väitöstöiden ohjaajilta tarvitaan tervettä itsetuntoa integroida oma työskentelynsä laajempien tutkimusalueiden toimintaan.

Esimerkiksi Doctoral Programme in Science, Technology and Computing yhdistää aiemmat fotoniikan, kemian, matemaattisen analyysin ja tieteellisen laskennan, tietotekniikan sekä lääketieteen fysiikan ja tekniikan ohjelmat. Toinen esimerkki yhteiskuntakuntatieteiden puolelta on Cultures, Borders and Life Course -ohjelma, joka koostetaan nykyisistä kulttuuristen ja sosiaalisten kohtaamisten, elämänkulku kontekstissa, Venäjän ja rajatutkimuksen, kielentutkimuksen sekä teologian tohtoriohjelmista.

Menestyksekkäässä, nelivuotisessa väitöstyöprojektissa opitaan itse substanssiosaamisen ohessa systemaattista ongelmanratkaisun taitoa, laajan projektin ajankäytön ja epävarmuuksien hallintaa sekä kykyä työskennellä ryhmässä. Tätä kokonaisuutta on tarpeen höystää johtamis-, yrittäjyys- ja viestintätaidoilla sekä mahdollisuudella saada kokemusta ulkomaisessa ryhmässä työskentelystä.

Laaja-alaisten tohtoriohjelmien hedelminä tohtoreilla on entistä laajemmat metodiset valmiudet, kyky toimia joustavasti monialaisessa, kansainvälisessä ympäristössä sekä luonnollisesti valmiudet olla oman erikoisalansa syvällinen asiantuntija. Tällaisia osaajia työnantajalla ei ole varaa jättää käyttämättä. Jos olisikin, niin yrittäjähenkinen tohtori työllistää itsensä.


Jaakko Puhakka
Akateeminen rehtori