Urasuunnittelu tukee opiskelijaa mielekkään uran rakentamisessa

Itä-Suomen yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen erilaisia urasuunnittelupalveluita. Urasuunnittelun ajatellaan olevan koko opiskeluajan kestävä prosessi. Sen tavoitteena on löytää opiskelulle selkeä päämäärä, joka johtaa opiskelijan toiveiden mukaiseen työllistymiseen.

Lähde: Kirsi Vallius-Leinonen Kuva Varpu Heiskanen ja Bettiina Lievonen

Urasuunnittelu- ja työnhakukoulutukset

UEF järjestää erilaisia koulutuksia urasuunnitteluun ja työnhakuun liittyen. Kursseilta saa tietoa siitä, miten työmarkkinat toimivat, millaista osaamista työelämässä tarvitaan ja miten opintojen aikana voi edistää tulevaa työllistymistään.

Opiskelijamentorointi

Jos työpaikan löytäminen tuntuu vaikealta, voi opiskelija kokeilla mentorointia. Se tarkoittaa ohjausta ja tukea, jota osaava, kokenut ja arvostettu henkilö antaa nuoremmalle kehityshaluiselle ihmiselle. Mentorointi perustuu vapaaehtoisuuteen, ja mentorointisuhteen luo opiskelija itse. Joillakin aloilla yhteistyötahot tarjoavat mentorointiohjelmia.

Uraohjaus ja -neuvonta

Urasuunnittelu on koko opiskeluajan kestävä prosessi, jonka tavoitteena on löytää opiskelulle selkeä päämäärä. Tavoitteena on työllistyminen koulutusta vastaaviin, toiveiden mukaisiin työtehtäviin. Uraohjausta voi saada henkilökohtaisessa ohjauskeskustelussa tai osallistumalla uraohjausryhmään. Palveluja tarjoavat kampusten uraohjaajat.

UEF yrittäjyysopinnot

UEF yrittäjyysopinnoissa vahvistetaan niitä taitoja, joita tarvitaan työelämässä – riippumatta työnkuvasta tai alasta. Kauppatieteiden laitoksen tarjoamilla kursseilla opetetaan esimerkiksi yrittäjämäistä asennetta, projektiluontoisten kokonaisuuksien hallintaa ja oman osaamisen markkinointia. Opinnot järjestetään yhdessä paikallisten ammattikorkeakoulujen, Karelian ja Savonian, kanssa.

Alumnit ja ammattiliitot

Myös yliopiston ulkopuoliset tahot tarjoavat opiskelijoille työelämään liittyviä koulutuksia. Esimerkiksi ammattiliittojen kautta on toteutettu yhteistyössä kursseja työelämävalmiuksia varten. Myös alumnit tarjoavat eri aloilla apuaan. Heiltä saadaan vinkkejä työelämässä toimimiseen, rekrytointiprosessiin sekä sopiviin aineyhdistelmiin.

Työt osaksi opintoja

Esimerkiksi humanistinen osasto antaa opiskelijoilleen opintopisteitä humanististen alojen kesätöistä. Myös vaikkapa konferenssiavustajana toimiminen oman osaston sisällä oikeuttaa opintopisteisiin. Opiskelijat käyttävätkin paljon ja mielellään käytännön töiden yhdistämistä opintoihin.

Sijoittumis- ja uraseuranta-aineistot

UEFista valmistuneille tehdään työelämään sijoittumiseen liittyviä kyselyitä vuosi ja viisi vuotta yliopistosta valmistumisen jälkeen. Sijoittumis- ja uraseuranta-aineistoista saa hyvän kokonaiskuvan esimerkiksi siitä, mihin ammattiin kultakin alalta valmistutaan, mille alueille ja millä palkalla. Aineistot ovat vapaasti opiskelijoiden käytössä.

Tasavertaista uraohjausta opiskelijoiden vetämänä

Itä-Suomen yliopistossa järjestetään kaikille opiskelijoille avoimia urasuunnitteluryhmiä, joita vetävät toiset opiskelijat. Ohjaavat opiskelijat ovat Joensuun kampuksella opinto-ohjaajakoulutuksen loppusuoralla olevia opiskelijoita ja Kuopiossa taas sosiaalipsykologian viimeisen vaiheen opiskelijoita.

Opintojakso toteutetaan pienryhmissä käytävillä keskusteluilla ja tehtävillä, jotka tukevat opiskelijoiden työelämään orientoitumista. Ryhmissä käsitellään esimerkiksi opintoihin ja uraan liittyviä valintoja, valmistumista ja työelämään siirtymistä. Tavoitteena on lisätä toimintakykyä ja elämänhallintaa, joiden avulla yksilölliset urasuunnitteluvalmiudet kehittyvät.

– Oppimistehtävissä pääpaino on oman ajattelun kehittymisessä ja jäsentymisessä, ei niinkään tiedon lisääntymisessä. Uusi tietoisuus, joka keskusteluissa syntyy, on siis aikaisempien kokemusten uudelleen organisointia, summaa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen.

Pienikin muutos ajattelussa voi saada aikaan suuren tapahtumaketjun, joka vaikuttaa tulevaisuuteen.

– Urasuunnitteluryhmiä on kehitetty opiskelijoiden palautteiden pohjalta. Ryhmien tavoitteiksi on muotoutunut omien vahvuuksien tunnistaminen sekä opiskelu- ja työelämämahdollisuuksien hahmottaminen.

Opiskelijoiden käyttäminen ryhmän vetäjinä on ollut kaikkien mieleen.

– Näin urapalvelut ovat saaneet lisäresurssia, ja ohjaavat opiskelijat ovat päässeet harjoittelemaan koulutukseensa sisältyvää ryhmäohjausta käytännössä sekä kartuttamaan työkokemusta omalta alalta.

Myös saatu palaute ryhmistä on ollut erinomaista, sillä opiskelijat koetaan ohjaajina tasavertaisina mutta kuitenkin asiantuntevina.

– Olen esitellyt urasuunnitteluryhmiemme toimintaa valtakunnallisessa urapalvelujen verkostossa, ja se on herättänyt kiinnostusta juuri edellä mainituista syistä. Tiettävästi muualla ei vastaavaa toimintaa opiskelijoiden toteuttamana vielä ole, Vallius-Leinonen kertoo.

Yliopiston uraohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa mielekkään ja merkityksellisen uran rakentamisessa sekä edistää laadukasta työllistymistä valmistumisen jälkeen.

– Nykypäivän urasuunnittelussa konkreettisten suunnitelmien tekeminen on kuitenkin vain pieni osatekijä. Kyse on enemmänkin ihmisen suhteesta itseensä ja työhön sekä valmiuksista toimia joustavasti jatkuvassa muutoksessa.

Näin etenkin uran alkuvaiheessa, kun varmoja töitä on tarjolla hyvin vähän. Valmistuneet tarvitsevat luovuutta keksiäkseen uusia vaihtoehtoja – ja uskallusta kokeillakin niitä.

– Ryhmätyöskentely antaa tähän eväitä: samalla kuin opiskelija kuuntelee toista, hän tulee miettineeksi asioita myös omalta kannaltaan ja huomaa, että muutkin pohtivat samoja asioita. Näin syntyy voimaannuttava tunne siitä, että nämä ajatukset ovat ihan normaaleja.

Juttu on julkaistu Saima-lehdessä 2/2017