SENSOTRA
Čutne transformacije in transgeneracijski okoljski odnosi v Evropi med letoma 1950 in 2020

 

 Vabilo k sodelovanju v mednarodnem raziskovalnem projektu

Pričetek raziskave: oktober 2017

 

Vljudno vas vabimo k sodelovanju v raziskovalnem projektu, s katerim si prizadevamo
razviti novo razumevanje transgeneracijskih sprememb načinov zaznavanja okolja in
sprememb okoljskih odnosov. Pri tem nas še posebej zanima vloga digitalne tehnologije
in različnih digitalnih tehnoloških naprav, ki jo imajo te naprave v vašem življenju, in
načini, na katere vplivajo na vaše zaznavanje vašega okolja.


Raziskava bo potekala v obliki t. i. čutno‐biografskih sprehodov, pri katerih bosta poleg
raziskovalcev sodelovali osebi iz različnih generacij. Osredotočamo se na izkušnje ljudi,
rojenih v tridesetih in štiridesetih letih prejšnjega stoletja, saj so odraščali v svetu brez
digitalnih tehnologij. Obenem pa nas zanimajo izkušnje generacij, rojenih po letu 1990 ‐
neposredno v digitalni svet.


Vabimo vas, da se sprehodite po poti, ki jo izberete sami in ima za vas poseben pomen.
Prosili vas bomo, da svobodno pripovedujete o svoji lastni izkušnji in spominih, ki
zadevajo vaše čutno okolje. Po sprehodu na tej izbrani poti vas bomo prosili tudi za
sodelovanje v intervjuju. Sprehod in intervju bosta trajala približno uro do uro in pol.
Prosili vas bomo tudi, da se udeležite sprehoda po poti, ki jo bo izbrala oseba, rojena v
drugem zgodovinskem obdobju, kot ste vi.

Vodenje sprehoda v osnovi pomeni to, da si izberete pot, ki si jo lahko zamislite vnaprej
 ali pa se na kraju samem, po trenutnem navdihu, odločite, kam bomo zavili. Med sprehodom
se lahko ustavimo, gremo v bar, vstopimo v kakšno stavbo ali se vrnemo na že obiskano lokacijo.

Ob tem se soudeležencu oziroma soudeleženki sprehoda pripoveduje o spominih, povezanih
s čutnimi zaznavami (npr. kaj je bilo v preteklosti na nekem mestu moč slišati, videti,
pa tudi zavohati, okusiti, se dotakniti). Zanimivi so tako spomini na enkratne, nenavadne
zaznave kot tudi tiste bolj pogoste, vsakdanje. Poleg spominov nas zanimajo tudi trenutne
zaznave in občutja okolja


Sprehodi bodo torej potekali v medgeneracijskih parih (sestavljenih iz pripadnic in
pripadnikov dveh generacij), zato je zaželeno, da k udeležbi pozovete mlajše oziroma
starejše sorodnike, prijatelje in znance.


Pri vprašanjih, ki vam jih bomo zastavili, ne bo “pravilnih” ali “napačnih” odgovorov.
Zanimajo nas vaša opažanja in vaša pripoved. Prizadevali si bomo vzpostaviti odprto in
toplo vzdušje v obojestranskem soočanju, v katerem se boste lahko počutili udobno.
Sprehod in pogovor bomo snemali, zvočno in tudi vizualno, ter ga shranili na varnem mestu.

Sprehode bomo snemali s posebej prilagojeno opremo, ki si jo sogovornica
oziroma sogovornik oprta okoli trupa in beleži okolico, skozi katero bomo hodili.

 

Zaupnost informacij in podatki o vas kot udeleženki/udeležencu v raziskavi bo ostala
zavarovana. Zasebnost in zaupnost pri zbiranju osebnih podatkov in pri njihovi obdelavi
sta v skladu z evropsko zakonodajo.1 Uporabili bomo samo tiste informacije iz
pridobljenih filmskih in zvočnih posnetkov, s katerimi boste soglašali. V poročilih o
raziskavi, ki bodo vključevali podatke, pridobljene v intervjujih, bo vaše ime razkrito le,
če se boste s tem strinjali. Zbrani raziskovalni podatki bodo izjemnega kulturnega in
zgodovinskega pomena, prav tako pa bodo v pomoč tudi za prihodnje raziskave.

 

Raziskavo financira Evropski raziskovalni svet (ERC – European Research Council;
štipendija ERC‐2015‐AdG 694893). Raziskava Čutne transformacije in transgeneracijski
okoljski odnosi v Evropi med letoma 1950 in 2020 poteka v treh evropskih mestih, in sicer
v Brightonu v Veliki Britaniji, v Turkuju na Finskem in v Ljubljani. Vodja izvedbe
raziskave v Sloveniji je profesor Rajko Muršič, vodja celotne raziskave pa je profesorica
Helmi Järviluoma‐Mäkelä z Univerze vzhodne Finske.

 

Prijave za sodelovanje v raziskavi zbirata raziskovalca

Blaž Bajič (blaz.bajic@uef.fi) in Sandi Abram (sandi.abram@uef.fi). Nanju se lahko
obrnete tudi v primeru kakršnih koli nejasnosti in vprašanj v zvezi z raziskavo.
 

 

Ljubljana