Aistitut elinympäristöt muutoksessa: ylisukupolviset ympäristösuhteet Euroopassa 1950–2020 (SENSOTRA)

 

Etsimme turkulaisia osallistumaan SENSOTRA-tutkimuksen aistikävelyihin, joita tehdään Turussa vuoden 2018 aikana. Osallistujiksi kaivataan 19301940-luvuilla syntyneitä tavallisia ihmisiä sekä taiteilijoita, jotka ovat kasvaneet aikuisiksi ennen digitaalisen teknologian yleistymistä ja 19902005 syntyneitä nuoria, jotka ovat syntyneet internet-aikaan.

Lisätietoja osallistumisesta löydät alta tiedotteesta, jonka luettuasi voit ilmoittaa lomakkeella halukkuutesi osallistua tutkimukseen. Lomakkeeseen pääset vierittämällä sivua alaspäin tai klikkaamalla tästä.

 

Tiedote osallistujille

Pyydämme Sinua osallistumaan SENSOTRA-tutkimusprojektiimme. Tutkimme projektissa eri sukupolvien edustajien kokemuksia omasta elinympäristöstään. Olemme projektissa kiinnostuneita siitä, kuinka Sinä hahmotat elinympäristöäsi sekä siitä, miten erilaiset teknologiset laitteet vaikuttavat elämääsi. SENSOTRA toimii kolmessa eri eurooppalaisessa kaupungissa: Turussa, Ljubljanassa sekä Brightonissa. Projektin vastuullinen tutkija, professori Helmi Järviluoma-Mäkelä, työskentelee Itä-Suomen yliopistossa, Joensuussa.

Pyydämme Sinulta neljää asiaa:

(1) Osallistuminen kävelylle toista sukupolvea edustavan henkilön kanssa. Sinä saat valita yhden Sinulle tärkeän reitin, jota pitkin kävelette. Tämän jälkeen on parisi vuoro päättää kävelyreitti. Sen kävelette samaan tapaan yhdessä toisena sovittuna päivänä.

(2) Kävelyillä keskusteleminen ja kokemusten/aistimusten muisteleminen yhdessä parisi ja tutkijan kanssa. Kyseessä on tavallinen kävely valitsemallanne reitillä, teidän valitsemaanne tahtiin.

(3) Kävelyn videointi pienellä kameralla, jonka kiinnitämme vaatteisiisi.

(4) Kävelyn jälkeen osallistuminen lyhyeen haastatteluun1. Tähän haastatteluun ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia. Jos Sinulle syntyy matkakustannuksia, projekti kustantaa matkustamisesta syntyneet kulut.

Toivomme, että voimme luoda vastavuoroisen kohtaamistilanteen, jossa Sinä ja parisi tunnette olonne mukavaksi. Keskustelu videokuvataan ja äänitetään, jos annatte siihen suostumuksen. Joka kolmas tutkittava valitaan mukaan myös pitkään haastatteluun, joka äänitetään. Tallennetut keskustelut myös litteroidaan, ja koko kerätty tutkimusaineisto säilytetään tutkimuksen aikana projektin tutkijoiden saatavilla EUDAT-palvelussa (European Data Infrastructure). Tutkimusaineisto arkistoidaan hankkeen päätyttyä tietoturvalliseen säilytyspalveluun. Tutkimusaineistoa ja tutkimusjulkaisuja tullaan julkaisemaan tutkimuksen aikana kaikille avoimessa Internet-datapankissa kuitenkin niin, että yksilöä koskevat oikeudelliset ehdot ja yksityisyyden suoja turvataan. Itse suostumuslomakkeet arkistoidaan erilliseksi tarkasti suojatuksi tiedostoksi tietoturvalliseen kansalliseen datapalveluun, ja ne pidetään erillään analysoitavasta aineistosta.

Tutkimukseen osallistujien oikeita nimiä ei tulla käyttämään missään tutkimusjulkaisussa. Henkilötiedot suojataan EU-lainsäädännön mukaisesti2 eli salatussa arkistossa. Kerätty tutkimustieto on kulttuurihistoriallisesti merkittävä ja se on arvokasta myös tulevaisuuden tutkimukselle. Tämän vuoksi tutkimusaineisto arkistoidaan pysyvästi. Tämä tutkimus on arvostetun ERC Advanced Grant -rahoituksen (Numero 694893) saanut viisivuotinen hanke.

Lisätietoja:

Vastuullinen tutkija, kulttuurintutkimuksen professori Helmi Järviluoma, helmi.jarviluoma@uef.fi, puh. 050 4422 520

tai Turun tutkimukseen osallistumisesta  FL, nuorempi tutkija Inkeri Aula, inkeri.aula@uef.fi, puh. 050 511 6591, Itä-Suomen yliopisto

1 Kävely kestää 45—60 minuuttia ja lyhyt haastattelu kestää n. 15 minuuttia. Joka kolmatta paria pyydetään osallistumaan syvällisempään haastatteluun, joka kestää 1,5–2 tuntia.

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta, sekä EU:n uusi tietosuoja-asetus 2016/679.

 

 

 

 

Alkuperäinen 1957 valokuva: Turun museokeskus/ C. J. Gardberg