Julkaisut

Lehtinen, Ari (2018), Degrowth in City Planning. Fennia 196(1) 43-57.

Lehtinen, Ari & Pyy, Ilkka (2017), Kaupungistuminen ei takaa elinvoimaisuutta (käsikirjoitus, joka on julkaistu HS:n vieraskynänä 20.7.2017)

Maukonen, Merja (2018), Lähiluonnon tilallinen ja ajallinen saavutettavuus: kaupunkilaisten kokemuksia luonnon saavutettavuudesta arkielämässä. Terra 130(2), 69-78.

Pyy, Ilkka (2016), Miltä aluekehitys tuntuu? (käsikirjoitus, joka on julkaistu teoksessa Fritsch M., Hirvonen, T. & Kahila, P. (toim.), Aluekehityksen kymmenottelija, 99-117. Kirjokansi, Saarijärvi.)

Pyy, Veera & Pyy, Ilkka (2016), Ympäristökansalainen saapuu kaupunkiin (käsikirjoitus, joka on julkaistu teoksessa Itkonen, V. (toim.), Kansalainen Hane, 149-163. Kirjokansi, Joensuu)

Pyy, Ilkka (2017), Monenkeskiseen kaupunkiin (käsikirjoitus, joka on julkaistu teoksessa Mustonen, T., Tanskanen, M. & Semi, J. (toim.), Marginaalien maantiede, 111-117. OSK Lumimuutos, Vaasa.)

Tutkimushankkeen yhteisjulkaisu (pdf)