Tavoitteet

  1. Selvitämme muun muassa (tapaustutkimuksen avulla) Joensuun keskustan ja sen vaikutusalueiden asemaa aluekehittämisessä.  Joensuun kantakaupungin sekä sitä ympäröivien reunavyöhykkeiden, liitosalueiden, naapurikuntien ja kuntakeskusten kehitysnäkymät ovat eriytyneet rajusti viime vuosien hallinnollisissa uudistuksissa. Tutkimuksemme kohdistuu näin syntyneisiin epäsymmetrisiin asetelmiin.
  2. Tarkoituksemme on myös selvittää kaupungin hallinnon ja asukkaiden, myös asukastoiminnan, vuorovaikutteisuutta. Etsimme symmetrisen kehittämisen kannalta onnistuneita ja epäonnistuneita kehittämisprojekteja, muun muassa ympäristö- ja liikennesuunnittelusta sekä kaavoituksesta.
  3. Tarkastelemme symmetrian haasteita myös kaupunkikulttuuriseen yhteistyöhön ja eriytymiseen keskittyen. Selvitämme muun muassa, millaisia uhkia ja mahdollisuuksia Joensuun kulttuurikehittämiseen on kertynyt niin kaupunkirakenteellisessa, -toiminnallisessa kuin -kuvallisessakin katsannossa. Pyrimme osoittamaan tasapuolisen kehittämisen suuntaviivoja kaupungissa, jossa risteytyvät vahvat yrittäjä- ja kulttuurikaupungin etunäkökohdat, kuten myös maakunta- ja yliopistokaupungin uudistustarpeet.

 

         Tutkimussuunnitelma (pdf)