Uutisia

Puhe Arkkitehtipalvelun juhlaseminaarissa Jyväskylässä 6.6.2019.

Lehtinen, Ari (2019). Kaupungistumisen suunta 2020 -luvulla.

 

Puheenvuoro Maantieteen päivien Versus Debatissa Helsingissä 25.10.2018.

Lehtinen, Ari (2018), Megatrendejä ja kasvukipuja. Kiinteistöjalostuksesta laadulliseen kaavoitukseen. Puhe on julkaistu Versus -verkkolehdessä: https://www.versuslehti.fi/tiededebatti/megatrendeja-ja-kasvukipuja-kiinteistonjalostuksesta-laadulliseen-kaavoitukseen/

 

Esitelmä 7th Nordic Geographers’ Meeting -konferensissa,  Tukholmassa (18.-21.6.2017)

Pyy, Ilkka: Smart growth, new autonomy and polycentricism as counter strategies for shrinkage in peripheral areas. Abstract of session (B9) presentation in the http://www.humangeo.su.se/english/ngm-2017/programme/session-programme/session-programme-1.326649

 

Projektin yhteisjulkaisun esittelytilaisuudet Enossa (17.3.2017) ja Joensuussa (Kohtuusklubilla 5.4).

Tilaisuudet toimivat myös kevään kuntavaalien keskusteluherätteinä:

1. Kuntavaalit 2017: Enon paikka kartalla 17.3  Enon vanhalla kunnantalolla (järj. Enon luonnonystävät):

Ilkka Pyy: Arvokas kirkonkylä
Ari Lehtinen: Laatua kaavoitukseen

Keskusteluosuus, enolaisilta kuntavaaliehdokkailta pyydetyt puheenvuorot

2. Kohtuusklubi 5.4.  Kahvila Laiturissa: Kuntavaalit 2017. Entä jos: Symmetrinen Joensuu?

Musiikki: Matti Sakari

Alkupuheenvuorot:
Ari Lehtinen: Kaupungin tiivistäminen – mitenniin?
Ilkka Pyy: Monenkeskiseen kaupunkiin

Keskustelu, kuntavaaliehdokkaiden puheenvuoroja

Klubi-ilta käynnistyy laulaja-lauluntekijä Matti Sakarin musisoinnilla. Luvassa on tulkintoja hänen uudelta Kiskot -levyltään. Tämän jälkeen syvennymme Itä-Suomen yliopistossa vastikään valmistuneen ja Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittaman Symmetrinen kaupunki ja yhdyskuntasuunnittelu -tutkimuksen tuloksiin ja hahmottelemme näköaloja Joensuun kehittämiseen tulevalla valtuustokaudella.

 

Projektin tutkijapuheenvuorot Maantieteen päivillä Joensuussa 27-28.10.2016

Neljä työryhmäesitystä:

Jenna Taajamo: Luontokokemus lähiössä: Tesomajärven merkitys Tesoman asukkaille

Merja Maukonen: Äänimaisema lähiluontokokemuksen osatekijänä

Ilkka Pyy: Itsehallinto ja elinvoima kuntakeskuksen kaavoituksessa ja kehittämisessä

Ari Lehtinen: Laskun aika - kasvukilpailusta ”supistumisen maantieteeseen”

 

Lisäksi projektin jäsenet koordinoivat kolmea työryhmää:

  1. Luontokokemus arkielämässä (Jenna Taajamo ja Merja Maukonen)
  2. Elinvoima ja itsehallinto monikeskuksisessa aluerakenteessa (Ilkka Pyy)
  3. Kaupunkimaantieteen uudet avaukset (Jussi Semi)

 

Projektin tutkijapuheenvuorot Kaupunkitutkimuspäivillä Helsingissä 28-29.4.2016

Neljä työryhmäesitystä:

Jenna Taajamo: Asukkaiden osallistumiskokemukset asuinaluekehittämisessä

Merja Maukonen: Ympäristökokemus ja osallisuus kaupungin kehittyessä

Ilkka Pyy: Kaupunki kirkonkylässä

Ari Lehtinen: Degrowth in town planning and civic activism

Projekti osallistui tammikuussa 2016 Legal Geographies -minisymposiumiin Turun yliopistolla

Ari Lehtinen: Legal Geographies, Illegal Planning

Rantakylän osatutkimus näkyvästi esillä mediassa

Jussi Semin tutkimuksen uutisointi 18.01.2016 sanomalehti Karjalaisessa  ja kaupunkilehti Karjalan Heilissä.

Projektin facebook -sivut on julkaistu osoitteessa:

https://www.facebook.com/symmetrinenkaupunki/

Projektin käynnistysvaiheen esittely Polemiikki-lehdessä:

Polemiikki 3/2015: http://fliphtml5.com/cbuo/xtjg

Projektin tutkijoitten esitelmät Maantieteen päivillä 29-30.10.2015.

Osallistuimme Tampereen yliopistolla pidettyihin Maantieteen päiviin, jossa pidimme yhteensä neljä esitelmää eri työryhmissä: