Projektin kuvaus

Monitieteisessä hankkeessa tutkitaan akateemista yrittäjyyttä yliopistojen toiminnan murroksessa. Hankkeessa keskitytään yliopistojen yrittäjämäisen toiminnan muutokseen, moninaisuuteen ja kestävyyteen. Hanke koostuu neljästä osatutkimuksesta. Näissä vertaillaan akateemisen yrittäjyyden strategioita, muotoja ja kokemuksia yliopistoissa ja tarkastellaan akateemisen yrittäjyyden kehkeytymistä kaupallistamisprojekteissa sekä minäkäsitysten muuttumista yrittäjyyskoulutuksessa. Tutkimus yhdistää useita aineistotyyppejä (kysely, haastattelut, havainnointi, dokumentit) ja innovatiivisia analyysimenetelmiä. Hanke tuottaa uutta tietoa akateemisen yrittäjyyden muodoista, mahdollisuuksista ja ongelmista sekä kehittää uutta teoreettista lähestymistapaa aiheen tutkimukseen. Hankkeeseen osallistuu tutkijoita kauppa-, yhteiskunta- ja kasvatustieteistä.