Tutkimusryhmä

Akvaattisen ekologian ja käyttäytymisekologian tutkimusryhmä toimii Itä-Suomen yliopistossa Ympäristö- ja biotieteiden laitoksella sekä Joensuun että Kuopion kampuksella. Ryhmään kuuluu viisi senioritutkijaa, varttuneita tutkijoita, tutkijatohtoreita sekä väitöskirjatyöntekijöitä ja gradutyöntekijöitä. Ryhmä tekee huomattavan tiivistä kansallista tutkimusyhteistyötä Helsingin, Oulun, Jyväskylän ja Turun yliopistojen kanssa. Ryhmä tekee myös aktiivista kansainvälistä yhteistyötä esimerkiksi yhdysvaltalaisten, saksalaisten ja norjalaisten tutkijoiden kanssa.

Ryhmän kiinnostuksen aiheet sivuavat laaja-alaisesti ja monitieteisesti muun muassa vesibiologiaa, vesiekologiaa, evolutiivista ekologiaa ja käyttäytymisekologiaa. Ryhmän pääasiallisina tutkimuskohteina ovat erilaiset vesieliöt, kuten kalat ja ravut, sekä niiden loiset ja taudit. Myös terrestriset eläimet kuuluvat tutkimuskohteisiin. Vaikka monet tutkimuskysymykset liittyvätkin perustutkimukseen ja tieteellisten teorioiden tutkimiseen, myös ihmisen toimintaan, ympäristön tilaan ja sen muuttumiseen liittyvät kysymykset ovat tutkimuksissa usein keskeisesti esillä. Ryhmän tutkimusprofiili sopii hyvin Itä-Suomen yliopiston määrittelemään nousevaan tutkimusalueeseen Akvaattinen tutkimus muuttuvassa maailmassa.

Tutkimusryhmän toimintaa ovat rahoittaneet muun muassa EU, Suomen Akatemia, Emil Aaltosen säätiö, Koneen säätiö, Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö, Maj ja Tor Nesslingin säätiö ja MMM. Laajempia viimeaikaisia hankkeita ovat esimerkiksi Suomen Akatemian rahoittamat 4-vuotiset hankkeet "Evolutionary restoration of trout populations impacted by human-induced selection" ja "Behavioural Variation and Immunological Ecology in Invertebrates" sekä Itä-Suomen yliopiston rahoittama 3-vuotinen Innovative Research Initiative -hanke isäntä-patogeeni interaktioiden ymmärtämiseksi. Ryhmän jäsenet ovat aktiivisesti mukana myös lukuisissa muissa kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa. Ryhmän julkaisuprofiili on korkea: vuosina 2010-2015 ryhmässä tuotettiin yhteensä yli 100 julkaisua kansainvälisissä referoiduissa sarjoissa.

Doctoral and postdoctoral opportunities

We welcome applications by active postdoctoral researchers and graduate students who are interested in aquatic/behavioural ecology and wish to interact with our research group.

You can apply for fellowships from a number of organizations (e.g. Marie Sklodowska-Curie actions, Academy of Finland, National Science Foundation, Life Sciences Research Foundation).  A comprehensive list of funding opportunities can be found on the AURORA database. Please contact Prof. Raine Kortet in order to initiate a fellowship application with our staff members.