Border Crossings: Global and Local Societies in Transition

Border Crossings: Global and Local Societies in Transition on kansainvälinen maisteriohjelma, joka toimii Joensuun kampuksella yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Sitä toteutetaan historia- ja maantieteiden laitoksen sekä yhteiskuntatieteiden laitoksen välisenä yhteistyönä. Ohjelmaan oli viimeinen haku vuonna 2018.

Koulutus tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden tutustua moniulotteiseen rajatematiikkaan ja osallistua alati lisääntyvään keskusteluun kansallisista ja eurooppalaisista identiteeteistä, liikkuvuudesta, muuttoliikkeistä, monikulttuurisuudesta ja kansalaisuudesta, sekä rajat ylittävästä yhteistyöstä mm. Euroopan ulkorajoilla.

Globaalit muutokset tuotantomalleissa, työmarkkinoilla, elämäntyyleissä, hyvinvoinnissa, ympäristössä sekä hallinnossa ovat johtaneet siihen, että yhteiskuntia ja niiden rajoja määritellään koko ajan uudelleen. Border Crossings -maisteriohjelma pyrkii tutustuttamaan opiskelijat globaalin muutoksen tärkeimpiin näkökulmiin sekä keskusteluun sen vaikutuksista hallintoon, kansalaisiin ja heidän hyvinvointiinsa ja yhteiskunnalliseen elämäänsä.

Opetus painottuu Pohjois-Euroopan raja-alueisiin, mutta se käsittelee yhteiskunnallista muutosprosessia myös vertailevasta ja globaalista näkökulmasta käsin tarjoten opiskelijoille mahdollisuuden lisätä ymmärrystään yhteiskunnallisista rajoista ja monimuotoisista kulttuureista innostavassa ja monikansallisessa akateemisessa oppimisympäristössä EU:n rajapinnassa.

Ohjelma johtaa yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoon (Master of Social Sciences) joko sosiologian/yhteiskuntapolitiikan tai yhteiskuntamaantieteen oppiaineessa.

Member of Finland University

Studyinfo.fi