Geriatrisen hoidon tutkimuskeskus Gerho

Geriatrisen hoidon tutkimuskeskus (Gerho) on Itä-Suomen yliopistossa toimiva monitieteinen tutkijayhteisö. Tutkimuksen keskiössä on ikääntyneiden hoidon optimointi ja aihealueina mm. lääkehoito, ravitsemushoito, toimintakyvyn arviointi ja kuntoutus. Gerho toimii yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston eri laitosten ja yksiköiden sekä muiden kansallisten ja kansainvälisten tutkimuskumppaneiden kanssa.

Monitieteiseen tutkimusryhmään kuuluu lääketieteen, muun muassa geriatriatrian ja psykiatrian, farmasian, epidemiologian, ravitsemustieteen, hammaslääketieteen, kliinisen farmakologian ja kuntoutuksen tutkijoita. Tutkimuskeskus ja sen hallinnoimat aineistot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden syventävien ja tieteellisten jatko-opintojen suorittamiseen. Vuosittain Gerhossa valmistuu väitöskirjoja yhdestä kolmeen.

Geriatrisen hoidon tutkimuskeskus on erikoistunut rekisteritutkimukseen sekä kliinisiin interventiotutkimuksiin. Yksi tärkeimmistä painopistealueistamme on hoidon vaikuttavuus, joka on Itä-Suomen yliopiston Terveystieteiden tiedekunnan ja Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnan yhteinen nouseva tutkimusala. Julkaisemme vuosittain 20-30 vertaisarvioitua kansainvälistä tutkimusta. Teemme yhteistyötä useiden kansainvälisten tutkimuskeskusten ja -ryhmien kanssa.