Back

Joustavien oppimisympäristöjen suunnittelu ja kehittäminen

Kotisivu
Alkupäivämäärä
31.7.2017
Päättymispäivämäärä
30.7.2020
Itä-Suomen yliopiston rooli
Päätoteuttaja
Muut hankkeen toteuttajat
Rahoituslähde
Euroopan aluekehitysrahasto EAKR
Päärahoittaja
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Yhteyshenkilö
Sari Havu-Nuutinen, sari.havu-nuutinen(at)uef.fi, 050-4422356
Tiivistelmä
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa maakunnan osaamista ja sen jatkuvaa kehittämistä tarjoamalla maakunnan yritykselle tietoa ja yhteistyötä koulutusorganisaatioiden oppimisympäristöjen kehittämiseen. Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan tulevaisuuden työelämätaitoja vahvistavia oppimisympäristöjä painottaen erityisesti tieto-ja viestintäteknologia (TVT) tuettua opetusta. Maakunnan koulutusorganisaatioiden ja yritysten yhteistyötä kehitetään vahvistamalla Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksessa hankitun oppimisympäristöosaamisen ja alueen pienyritysten kumppanuuksilla: a) suunnitellaan ja luodaan uusia tuotteita, välineitä ja prosesseja oppimisympäristöjen kehittämiseksi, b) lisätään yrittäjien yhteistyötä ja opettajien osaamista erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseksi järjestämällä seminaareja ja työpajoja ja c) vahvistetaan koulujen työelämätietoisuutta yritysvierailujen kautta. Tämä hanke tukee Itä-Suomen yliopistossa jo aloitettua ja strategisesti tunnustettua oppimisympäristötutkimusta sekä edistää yliopiston ja elinkeinoelämän yhteistyötä maakunnan menestymiseksi. Hankkeessa tehdään aktiivisesti yhteistyötä Pohjois-Karjalan koulutuskuntien, ensisijaisesti Lieksan, Kontiolahden, Liperin ja Joensuun kanssa, mutta hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki maakunnan paikkakunnat. Kehittämistoiminnan tuloksena voidaan edistää työtä ja koulutuksen laatua niin korkea-asteella kuin perusopetuksessa. Hankkeen lyhyen aikavälin vaikutuksia on useita. Hanke edistää yritysten ja koulutuksen välistä yhteistyötä sekä vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja sisällöllistä kehittymistä. Lisäksi hanke vahvistaa alueen koulutusta ja opettajien pedagogisia valmiuksia kehittää ja käyttää tulevaisuuden taitoja edistäviä oppimisympäristöjä. Hankkeen tulosten avulla tuetaan tutkimustoimintaa ja siten myös Itä-Suomen yliopiston strategista tutkimusalaa ja vahvistetaan oppimisen sekä opetuksen tutkimuksen roolia. Pitkän aikavälin vaikutukset ovat ensisijaisesti alueellista kehittämistä. Hanke vahvistaa koulutusorganisaatioiden ja alueellisten yritysten yhteistyötä. Hanke edistää yritysten laajempaa toimijuutta, keskinäistä yhteistyötä ja näkyvyyttä maakunnassa sekä siten vahvistaa elinkeinoelämää. Lisäksi kouluihin valmistuu opettajia, joilla on entistä paremmat valmiudet toteuttaa työelämätaitoja tukevaa opetusta. Hanke tukee vahvasti alueen koulutusvientiä.