Back

Kainuun sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke

Kotisivu
Alkupäivämäärä
31.12.2017
Päättymispäivämäärä
30.12.2020
Itä-Suomen yliopiston rooli
Päätoteuttaja
Muut hankkeen toteuttajat
Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA
Rahoituslähde
Euroopan sosiaalirahasto ESR
Päärahoittaja
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Yhteyshenkilö
Markku Hänninen, markku.hanninen(at)uef.fi, 040 355 2664
Tiivistelmä
TE-toimistojen tekemässä ammattibarometriarvioissa sosiaalialan ammatit ovat työvoimapula-ammattien luokassa sekä koko maan että Kainuun osalta. Kainuun alueen ammattibarometrin (I/2017) mukaan alueella on suuri pula sosiaalityöntekijöistä ja psykologeista ja rekrytointitarve on kasvava. Kainuun alueella ei ole toteutettu sosiaalityön yliopistollista koulutusta ja etäisyydet sosiaalityön opetusta antaviin yliopistoihin ovat suhteellisen pitkät. Kainuun sosiaalityön koulutus- ja kehittämishankkeen (KASKK) tarkoituksena on vastata alueen sosiaalityöntekijöiden pulaan ja tutkimus- ja kehittämisosaamisen tarpeisiin.

KASKK-hankkeen tavoitteena on 1) kouluttaa Kainuun alueelle 20 yhteiskuntatieteiden maisteria, jotka lievittävät alueen sosiaalityön henkilövajeita, 2) rakentaa ja aktivoida yhteistyössä Kainuun SOTE-kuntayhtymän, Kajaanin yliopistokeskus/Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPAn ja UEFin välillä yhteinen innovaatio- ja kehittämisalusta SOCOBA ja 3) koulutus- ja kehittämistoimenpiteiden myötä parantaa sosiaalityöntekijöiden valmiuksia toimia alan toimintarakenteiden kehittäjinä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat sosiaalityössä ja sosiaalialan tehtävissä työskentelevät ja Kainuun alueella asuvat henkilöt, joilta puuttuu sosiaalityöntekijän virkaan vaadittava lakisääteinen pätevyys. Lisäksi hankkeen kohderyhmään kuuluvat ne Kainuun alueen kunnat, kuntayhtymät, terveydenhuollon toimipisteet ja sosiaalihuollon erityispalvelut, joiden työkäytäntöjä ja -rakenteita kehitetään yhteistyössä hankkeen kanssa. Välillisesti hankkeen sosiaalityön rakenteiden kehittäminen turvaa koko Kainuun väestön hyvinvointia.

Hanke toteutetaan ajanjaksolla 1.1.2018–31.12.2020. Hankkeen toteutuksesta ja sisällöstä vastaa Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitos. Hankkeen toimenpiteissä yhdistyvät yliopiston perustehtävät: tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen tehtävä. Toteutus tapahtuu tiiviissä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston, AIKOPAn ja Kainuun SOTE-kuntayhtymän kesken. Ensimmäisessä vaiheessa rekrytoidaan opiskelijat ja hankkeen työntekijät. Koulutukseen valitaan aiemmin suoritettujen opintojen perusteella 25 sosiaalityön pääaineopiskelijaa. Tarvittava opettajakunta palkataan Itä-Suomen yliopistoon ja AIKOPAan projektikoordinaattori, joka toimii sekä koulutuksen että kehittämisen yhteyshenkilönä ja aktivaattorina.

Maisterivaiheen koulutus aloitetaan keväällä 2018. Koulutus tuottaa merkittävää kehittämisosaamista alueelle. Koulutukseen liittyvällä innovaatio- ja kehittämisalustalla edistetään sosiaalityön työkäytäntöjen ja -menetelmien paikallisien ratkaisumallien kehittämistä. Hankkeen tutkimus- ja kehittämisväylinä ovat opiskeluun liittyvät tutkimus ja harjoittelu sekä yhteistyö työelämän kanssa. Tutkimukseen perustava kehittämisyhteistyö parantaa maisteriohjelmasta valmistuvien ja työelämässä toimivien sosiaalityöntekijöiden valmiuksia toimia alan toimintarakenteiden kehittäjinä.