Terveydenhuollon tietojärjestelmien tutkimus ja kehittäminen (HIS)

Ajankohtaista

15.4.2015 Sote-tietojärjestelmien rajapinta- ja standardointityön organisointia kehitettävä kansallisesti

11.12.2014 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa 2 - seminaari, Kuopio: ohjelma ja ilmoittautuminen

20.2.2014 YLE uutiset: Tutkija: Sairaaloiden tietoverkkoja ei suunniteltu olympialaisia varten

30.12.2013 Yksilöllisen lääkehoidon välineet ja menetelmät (YLÄVÄT) -projekti on saanut rahoitusta lääkehoidon toimintamallien ja niitä tukevien sähköisten välineiden tutkimukseen ja kehittämiseen, ks. yliopiston tiedote

20.12.2013 Mikko Korpelalle HELINA-järjestön kunniajäsenyys tunnustuksena pitkäaikaisesta toiminnasta Afrikan terveydenhuollon tietotekniikan tutkimuksen ja kehittämisen edistämisessä, ks. yliopiston tiedote

26.9.2013 Odotettavissa koko maassa -seminaari, Kuopio - ohjelma ja esitykset

23.9.2013 STM tiedote: Uusi strategia valmisteilla sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiseen tiedonhallintaan

27.8.2013 THL:n raportti Asianhallinta sosiaalihuollon tietojärjestelmissä - Vaatimukset ja toiminnallinen määrittely on ilmestynyt

27.6.2013 Raportti Lääkehoidon tiedonhallinta ja kehittämiskohteet - kooste lääkehoidon yksilöllinen tiedonhallinta -esiselvityshankkeen tuloksista Pohjois-Savossa 2013 on ilmestynyt 

18.4.2013 Terveystietotekniikan tunnustuspalkinto Irmeli Luukkoselle Itä-Suomen yliopistoon

15.4.2013 THL:n raportti Asiayhteys ja tiedon luovutus sosiaalihuollossa - Tietojärjestelmätoteutuksia ohjaavat periaatteet on ilmestynyt.

7.2.2013THL:n raportti Kansallinen sosiaalihuollon asiakastietovaranto (KanSa) - Yhteenveto toteutusvaihtoehdoista ja linjauksista on ilmestynyt.

4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa -seminaari järjestettiin Kuopiossa. Tarkempaa tietoa tapahtumasta sekä esitysmateriaaleja täällä.

21.9.2012 Itä-Suomen yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitos (HIS- ja IKE-ryhmät) sekä koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate ovat saaneet ESR-rahoituksen hankkeeseen "Kokonaisarkkitehtuurin osaaminen hyvinvointipalveluissa".  Hanke tuottaa koulutuskokonaisuuden kokonaisarkkitehtuurista ja sen hyödyntämisestä julkisella sektorilla ja hyvinvointipalveluissa. Ks. myös yliopiston tiedote 15.10.2012.

31.5.2012 SOLEA-hankkeen tulossivuille on koottu hankkeen julkistetut tulokset.

2.5.2012 HL7 Finland ja IHE Europe järjestävät 12.-15.6.2012 IHE-koulutuksen Helsingissä. Ilmoittautuminen päättynyt.

24.4.2012 Musti-tukipalvelun XIII Kernel-FixIT-päivä Kuopiossa.

25.11.2011 SOLEA 2011 - SOLEA-hankkeen loppuseminaari, Espoossa. Tilaisuuden ohjelma (pdf).

1.6.2011 Suomen Akatemia ja ulkoasiainministeriö ovat myöntäneet seitsemälle kehitystutkimuksen hankkeelle 2 920 000 euroa pääasiassa nelivuotisiin hankkeisiin vuosille 2011-2015 [linkki]. 

23.5.2011 FINteroperability in Health 2011 -tapahtuma pidetty Lahdessa, Terveydenhuollon Atk-päivien yhteydessä. Tilaisuuden esitysmateriaali saatavilla.

 

HIS:n tavoitteet ja palvelut

Itä-Suomen yliopiston Terveydenhuollon tietojärjestelmien tutkimus- ja kehittäminen (HIS) on ohjelmistotekniikan ja tietojärjestelmätieteen yksikkö, joka koordinoi ja toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä palveluja terveyden ja hyvinvoinnin tietojärjestelmät -tutkimusalallaan. HIS:n tavoitteena on edistää kansalaisten hyvinvointia tietojärjestelmien hyödyntämisen kautta paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

HIS:n tutkimuksen ja palvelujen painopisteitä ovat:

  • Terveydenhuollon tietojärjestelmät ja tiedonhallinta, sosiaalialan tiedonhallinta
  • Ohjelmisto- ja tietojärjestelmäarkkitehtuurit, ohjelmistojen yhteistoiminnallisuus (interoperability), integraatiostandardien kehittäminen ja hyödyntäminen
  • Toimintalähtöiset, osallistavat käyttäjävaatimusten määrittelemisen sekä ohjelmistomuotoilun (interaction design) menetelmät
  • Tietojärjestelmien käyttäminen yhteiskunnallisen kehityksen hyväksi (IS for Development), Kiina, Afrikka

Näillä tutkimusalueilla ja erityisesti niiden monitieteisissä rajapinnoissa HIS on johtavalla kansallisella ja korkealla kansainvälisellä tasolla, pohjautuen 1970-luvulla alkaneeseen Kuopion yliopiston terveydenhuollon tietotekniikan tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä toteutettujen hankkeiden tuloksiin.

HIS:n asiakkaina ja kumppaneina on hyvinvointi- ja terveyspalvelujen tuottajaorganisaatioita, ohjelmistoyrityksiä sekä julkishallinnon kunnallisia ja kansallisia organisaatioita. HIS tuottaa resurssiensa mukaan samoja palveluja myös muille toimialoille, kuten yliopistoille ja teollisuusyrityksille.

  • Toiminnan ytimenä on soveltava tutkimus, joka palvelee erityisesti hyvinvointi- ja terveystoimialaa, mutta on sovellettavissa toimialariippumattomasti. Menetelmällisenä lähestymistapana on "tekemällä tutkiminen".
  • HIS tuottaa soveltavaan tutkimukseensa perustuvia asiantuntijapalveluja mm. terveydenhuollon tietojärjestelmien infrastruktuuriin, työtoiminnan kehittämiseen, tietojärjestelmäarkkitehtuureihin ja sovellusintegraatioon liittyen.
  • HIS tuottaa myös resurssiensa mukaan soveltavaan tutkimukseensa perustuvaa opetuspalvelua syventäviin opintoihin, täydennyskoulutukseen ja jatkotutkintokoulutukseen sekä jatkotutkintojen ohjaukseen ja tarkastamiseen.

HIS työskentelee osana Itä-Suomen yliopistoa tiiviissä yhteistyössä lähialojen tutkimusyksiköiden ja -ryhmien, oppiaineiden, sairaanhoitopiirien, kuntien, alan ohjelmistoyritysten ja standardointijärjestöjen sekä muiden toimijoiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti. HIS:n tavoitteena on olla luomassa yhteistyöverkostossaan hyvinvointipalvelujen tietotekniikan ja tietohallinnon kansallista osaamiskeskusta korkealla kansainvälisellä tasolla.