IkäOTe - Ikääntyvien oppiminen ja hyvinvointiteknologiat -hankkeessa tutkitaan ja kokeillaan teknologisia ratkaisuja ikääntyvien muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukemiseksi. Turvallisuuteen ja vuorovaikutukseen liittyviä hyvinvointiteknologioita tutkitaan ja kokeillaan Joensuun kaupungin kotihoidossa.


IkäOTe-hanketta toteuttavat yhteistyössä Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kaupunki, Karelia-ammattikorkeakoulu. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on myöntänyt hankkeelle Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.
Back

IkäOTe-hanke päättyy – Ikääntyvien oppimisen ja hyvinvointiteknologioiden aika jatkuu

IkäOTe-hankkeen rahoituskausi päättyy 28.2.2017. Kahdessa vuodessa saimme paljon uutta tietoa sekä kehitimme käytänteitä. Tutkimukseen liittyen IkäOTe-hanke tuotti uutta tietoa ikäihmisten oppimisesta ja osallisuudesta. Samalla aihetta lähestyttiin uudella tavalla pedagogiikan ja erityispedagogiikan näkökulmasta. Hanke tuotti uutta tietoa, osaamista ja konkreettisia tuloksia myös muun muassa teknologian suunnitteluun, käyttöön ja niihin liittyvään tutkimukseen sekä monitoimijaiseen yhteistyöhön. IkäOTe-hankkeessa tunnistettiin tarve hyvinvointiteknologia-asiantuntijoille osana palvelujärjestelmää. Lisäksi teknologioiden ja niihin liittyvien palveluiden kokeilut tarjosivat tietoa ratkaisujen hyödyistä ja vaikutuksista. Valmiiden teknologioiden lisäksi hankkeessa osallistuttiin käyttäjälähtöiseen suunnitteluun, jonka pohjalta saatiin kokemustietoa, uusia sisältöjä ja oppimisympäristöjä sekä ikäihmisille, työntekijöille että alan opiskelijoille. Hankkeessa kehitettiin myös tulevien ammattilaisten osaamista.

IkäOTe-hankkeen verkkosivuja ei enää päivitetä säännöllisesti. Lisäämme tänne jatkossa vielä hankkeeseen liittyvää materiaalia. Sivut ja niillä oleva materiaali ovat käytettävissä viisi vuotta hankkeen päättymisen jälkeen.

Lämpimät kiitokset kaikille IkäOTe-hankkeen toimintaan osallistuneille! Jatketaan yhteistyötä tärkeäksi koetun aiheen parissa.

IkäOTe-henkilöstö