IkäOTe - Ikääntyvien oppiminen ja hyvinvointiteknologiat -hankkeessa tutkitaan ja kokeillaan teknologisia ratkaisuja ikääntyvien muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukemiseksi. Turvallisuuteen ja vuorovaikutukseen liittyviä hyvinvointiteknologioita tutkitaan ja kokeillaan Joensuun kaupungin kotihoidossa.


IkäOTe-hanketta toteuttavat yhteistyössä Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kaupunki, Karelia-ammattikorkeakoulu. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on myöntänyt hankkeelle Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.
Back

IkäOTe-hankkeen materiaalia on päivitetty Materiaalit-osioon

IkäOTe-hankkeen aikana kokeiltiin ja tutkittiin teknologisia ratkaisuja ikääntyvien muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnin, kotona asumisen ja vuorovaikutuksen tukemiseksi. Lisäksi kokemusta kertyi muun muassa opiskelijoiden osallistumisesta kehittämishankkeeseen sekä monen organisaation välisestä yhteistyöstä. Vasemmassa palkissa olevaan Materiaalit-osioon on päivitetty IkäOTe-hankkeen julkaisuja.