IkäOTe - Ikääntyvien oppiminen ja hyvinvointiteknologiat -hankkeessa tutkitaan ja kokeillaan teknologisia ratkaisuja ikääntyvien muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukemiseksi. Turvallisuuteen ja vuorovaikutukseen liittyviä hyvinvointiteknologioita tutkitaan ja kokeillaan Joensuun kaupungin kotihoidossa.


IkäOTe-hanketta toteuttavat yhteistyössä Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kaupunki, Karelia-ammattikorkeakoulu. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on myöntänyt hankkeelle Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.
Back

Paikannuslaitteesta turvaa liikkumiseen – kokeilu alkoi

”Nyt alkoi näkyä, Torikatua menevät”, ”Nyt kääntyivät”, ”Hei, nehän menee eri suuntiin”. Tällaisia huudahduksia kuultiin paikannuslaitekokeilun perehdytystilaisuuksissa viime viikolla Joensuussa, kun paikannusvastuun ottavat läheiset saivat älypuhelimiinsa näkyviin paikannettavat henkilöt. Paikannustilanne oli aikalailla aito, sillä kokeiluun osallistuvat muistisairaat henkilöt liikkuivat Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa Senioripihan ympäristössä paikannuslaite taskussaan.

Paikantamiseen ja paikannuslaitteen mukana kantamiseen suhtauduttiin mutkattomasti. Olipa äänessä havaittavissa jonkinlaista ylpeyttäkin asiasta. Useampi esittäytyessään kertoi nimensä lisäksi olevansa henkilö, joka kokeilun aikana kantaa mukanaan paikannuslaitetta. Läheiset pohtivat enemmän sitä, että muistetaanko paikannuslaite ottaa mukaan ulos lähtiessä.

 

Kolme kuukautta kestävässä kokeilussa on testattava kaksi paikannuslaitetta, Mobicare Pebbell ja Yepzon.


Testikäyttäjiltä kerätään palautetta laitteesta ja sen toiminnasta, mutta myös hyödyistä niin läheiselle kuin muistisairaalle henkilölle. IkäOTe-hankkeen saama rahoitus mahdollistaa tämän kaltaiset testaukset, tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa tulevaisuuden palveluja, Joensuun kaupungin kehittämisasiantuntija Anni Pesonen toteaa.

Kokeiluun osallistuvat löytyivät useampaa eri kautta. Joensuun kaupungin palveluohjauksen, omaishoidon tuen, ikäneuvolan ja kotihoidon asiakkaiden lisäksi testikäyttäjiä saatiin Pohjois-Karjalan Muisti ry:n kautta. Paikannuslaitteet kiinnostavat ihmisiä, sillä halukkaita osallistujia oli enemmän kuin kokeiluun voitiin ottaa.

Osallistumisen motiivina monella oli se, että paikannuslaitteen kanssa muistisairaan läheisen voisi päästää vapaammin liikkumaan ulkona, kun sijainti olisi mahdollista tarvittaessa selvittää. Käytännön kokemus laitteen hyödyistä omassa arjessa madaltaa myös kynnystä hankkia laite omaksi.

Jaana Nykänen
Hyvinvointiteknologia-asiantuntija
Joensuun kaupunki

 

Paikannuslaitekokeilu toteutuu osana IkäOTe – Ikääntyvien oppiminen ja hyvinvointiteknologiat -hanketta. Keväällä 2015 käynnistynyttä hanketta toteuttavat yhteistyössä Itä-Suomen yliopisto (hankkeen hallinnoija), Joensuun kaupunki ja Karelia-ammattikorkeakoulu. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on myöntänyt hankkeelle Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hankkeessa tutkitaan ja kokeillaan teknologisia ratkaisuja ikääntyvien henkilöiden hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukemiseksi.