IkäOTe - Ikääntyvien oppiminen ja hyvinvointiteknologiat -hankkeessa tutkitaan ja kokeillaan teknologisia ratkaisuja ikääntyvien muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukemiseksi. Turvallisuuteen ja vuorovaikutukseen liittyviä hyvinvointiteknologioita tutkitaan ja kokeillaan Joensuun kaupungin kotihoidossa.


IkäOTe-hanketta toteuttavat yhteistyössä Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kaupunki, Karelia-ammattikorkeakoulu. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on myöntänyt hankkeelle Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.
Back

Tallenne kotihoidon omaistenillasta

IkäOTe-hanke järjesti 19.10.2016 teknologian käytön eettisiä näkökulmia käsitelleen tilaisuuden. Lämmin kiitos kaikille tilaisuuteen osallistuneille! Tilaisuuden avasi professori Eija Kärnä, jonka jälkeen Joensuun kaupungin kotihoidon päällikkö Tuija Kaltiainen kertoi kotihoidon ajankohtaisista asioista. Illan pääpaino oli paneelikeskustelussa, johon osallistuivat potilasasiamies Lea Kilpeläinen, teknologiayrityksen edustaja Samuli Pykäläinen Telemaailmasta, omaisten edustaja Anne Kejonen sekä ikäihmisten edustaja Erkki Huopio. Tilaisuuden lopuksi Kärnä kokosi yhteen tilaisuuden keskustelua. Voit seurata tilaisuudesta tehtyä tallennetta 2.11.2016 asti.