IkäOTe - Ikääntyvien oppiminen ja hyvinvointiteknologiat -hankkeessa tutkitaan ja kokeillaan teknologisia ratkaisuja ikääntyvien muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukemiseksi. Turvallisuuteen ja vuorovaikutukseen liittyviä hyvinvointiteknologioita tutkitaan ja kokeillaan Joensuun kaupungin kotihoidossa.


IkäOTe-hanketta toteuttavat yhteistyössä Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kaupunki, Karelia-ammattikorkeakoulu. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on myöntänyt hankkeelle Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.
Back

Turvallista arkea − Näkökulmia paikannuslaitteen käyttöön

Jälleennäkemisen riemu on valtava, häntä heiluu eikä tiedä miten päin sitä oikein olisi. Tämän ”näytelmän” näin viime syksynä useamman kerran kun paikannuslaite kaulapannassa juosseen metsästyskoiran isäntä tuli koiraansa noutamaan. Uskon, että eksyneen ihmisen löytyessä koettavia tunteita voi hyvinkin verrata koiran kokemaan riemuun isäntänsä kohdatessaan.

Suomalainen väestö ikääntyy ja muistisairauksien määrä väestössä kasvaa. Muistisairasta henkilöä etsitään varmasti lähes päivittäin jossain päin Suomea. Ne tapaukset, joissa henkilön etsiminen päätyy tiedotusvälineisiin, ovat vain jäävuoren huippu.

Ihmisen paikantamiseen soveltuvien laitteiden tarjonta on lisääntynyt muutaman viime vuoden aikana. Samaan aikaan tarjonnan kasvaessa laitteiden hankintahinta ja käyttökulut ovat laskeneet. Myös tietoisuus paikannuslaitteiden olemassa olosta on kuluttajien keskuudessa lisääntynyt. Tulevaisuudessa ehkä yhä useampi on valmis hankkimaan iäkkäälle muistisairaalle läheiselleen paikannuslaitteen ja seuraamaan hänen liikkumistaan tai ainakin paikantamaan hänet tarvittaessa. Koiralta ei tarvitse saada lupaa paikannuslaitteen kiinnittämiseen kaulapantaan ja liikkumisen seurantaan älypuhelimesta. Toisin on ihmisen kanssa. Yli 15-vuotiaalta on saatava lupa siihen, että hänet voidaan paikantaa.

Miten sitten ottaa paikannusasia puheeksi henkilön kanssa, jolle paikannuslaitteen mukana kantamista ajattelee? Asiasta kannattaa keskustella viimeistään siinä vaiheessa, kun laitteen hankintaa suunnittelee. Käytännössä on huomattu, että asiasta on luonnollista keskustella tilanteissa, joissa paikannuslaitteen käytön hyödyllisyys tulee selkeästi esille. Tällaisia tilanteita tarjoaa esimerkiksi yhteinen kävelylenkki tai kesäinen mustikkareissu ikääntyvän läheisen kanssa. Kotiin palattua voitaisiin katsoa yhdessä netistä millaisia paikannuslaitteita on olemassa ja miltä se paikannuslaitteen tekemä seurantajälki näyttää. Mitä aikaisemmassa vaiheessa asiasta keskustelee, sitä helpompaa se varmasti on.

Paikannuslaitteen käyttöön liittyvään keskusteluun tuo oman haastensa henkilön muistisairaus, joka voi vaikeuttaa paikantamisen ymmärtämistä käytännössä. Tällöin päätöksen tekeminen jää henkilön läheiselle, joka ottaa vastuun paikannuslaitteen käytöstä.

Kun päätöstä paikannuslaitteen käytöstä tehdään toisen puolesta, joudutaan miettimään eettisiä periaatteita, kuten itsemääräämisoikeutta, yksityisyyden suojaa, turvallisuutta sekä etujen ja haittojen suhdetta. Pohdittavana ovat esimerkiksi seuraavat asiat: Onko ihmisen toimintakyvyn ylläpysymisen kannalta hyödyllisempää, että hän voi paikannuslaitteen kanssa liikkua vapaasti tai ainakin vapaammin vai onko paikannuslaitteen käyttöön liittyvästä yksityisyyden menettämisestä aiheutuva haitta suurempi kuin toimintakyvyn säilyminen? Yhtä vastausta ei ole olemassa, vaan jokaisen henkilön tilanne on erilainen ja arvio paikannuslaitteen käytöstä on pohdittava huolellisesti.

IkäOTe-hankkeen paikannuslaitekokeilu käynnistyi maaliskuussa. Oli mukava huomata, kuinka ennakkoluulottomasti kokeiluun osallistuvat muistisairaat henkilöt paikannuslaitteeseen suhtautuivat. Henkilöt olivat ylpeitä saadessaan käyttää moista laitetta. Heitä ei yhtään tuntunut haittaavan se, että puoliso tai lapsi saisi heidän sijaintinsa selville tarvittaessa.

Paikannuslaitteen käyttämiseen liittyvistä kokemuksista kerrotaan myöhemmin hankkeen verkkosivuilla niin laitetta mukanaan kantaneiden henkilöiden kuin paikannusta tehneiden läheisten näkökulmasta. Jo tässä vaiheessa voimme ottaa mallia kokeiluun osallistuvista. Paikannuslaitteen mukana kantaminen on hieno juttu vaikkapa kesän marjareissulla. Ja jos paikannuslaitteen liikkumista seurannut kysyy jälkikäteen, että miksi sinä sillä tavalla siellä metsässä mutkittelit niin aina voi sanoa, että isojen marjojen perässä tietysti. Ja jos sitten sattuisin eksymään, niin läheiseni voisi selvittää sijaintini ja opastaa minut takaisin kotiin.

Jaana Nykänen
Hyvinvointiteknologia-asiantuntija
Joensuun kaupunki