IkäOTe - Ikääntyvien oppiminen ja hyvinvointiteknologiat -hankkeessa tutkitaan ja kokeillaan teknologisia ratkaisuja ikääntyvien muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukemiseksi. Turvallisuuteen ja vuorovaikutukseen liittyviä hyvinvointiteknologioita tutkitaan ja kokeillaan Joensuun kaupungin kotihoidossa.


IkäOTe-hanketta toteuttavat yhteistyössä Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kaupunki, Karelia-ammattikorkeakoulu. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on myöntänyt hankkeelle Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.
Back

Turvateknologian kokeilu on yhteistyötä

Ulko-ovi aukeaa, ovesta astuu ulos ikääntyvä rouva, joka suuntaa määrätietoisesti askeleensa kohti postilaatikkoa. Hän nappaa lehden laatikosta ja palaa sisälle. Hetken kuluttua pihaan kaartaa auto. Autosta nousee turva-auttaja, joka menee sisälle. He keskustelevat tovin, jonka jälkeen turva-auttaja palaa autolleen. Rouva palaa pöydän ääreen jatkamaan aamun lehden lukemista päivän ensimmäistä kahvikupillista nauttien.

Ihan aina käytössä olevat tekniset ratkaisut eivät vastaa asiakkaan tai organisaation tarpeeseen. Rouvalla on muistisairaus. Turvallisuuden lisäämiseksi hänen oveensa on asennettu kulunvalvonta. Se ei kuitenkaan salli sitä, että rouva käy itse hakemassa päivän lehden ennen kotihoidon käyntiä, vaan jokainen ovenaukaisu aiheuttaa hälytyksen, jonka seurauksena turva-auttajat tulevat tarkistamaan rouvan tilanteen. Usein käynti on turha, koska rouva palaa hetken kuluttua takaisin sisälle. Turvapalvelun järjestävälle kaupungille turva-auttajan käynnistä tulee kuluja ja muistisairas henkilö saattaa hämmentyä. Turha tarkistuskäynti saattaa myös viivästyttää avun tuloa asiakkaalle, joka sitä oikeasti tarvitsee. Kenenkään kannalta tilanne ei ole tarkoituksenmukainen.

IkäOTe-hanke mahdollisti sen, että edellä kuvattuun tilanteeseen voitiin lähteä kokeilemaan toisenlaisia teknisiä ratkaisuja Joensuun kaupungin turvapalveluissa. Kokeiltavaksi valikoitui 9Solutions Oy:n laitteet, joita päästiin testaamaan kotiympäristössä ensimmäisten joukossa.
 

Teknologian kokeilu ja käyttöönotto vaativat yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Laitteiden asennus käyttökohteeseen ei vielä riitä, vaan jonkun täytyy ottaa hälytykset vastaan ja tarvittaessa ohjata ne eteenpäin. Jonkun täytyy myös tehdä auttamiskäynti asiakkaan luona. Joensuun kaupungille turvapuhelinpalvelun ja hälytyskeskuksen tarjoaa Mainio Vire Oy. Turva-auttajakäynnit tekee kantakaupungissa Med-Group Oy ja haja-asutusalueilla kotihoito.


Laitteita ei voi kokeilla ilman asiakasta, jonka kotiin ne asennetaan. Asiakkaiden valinnassa ja rekrytoinnissa palveluohjauksen työntekijä on tehnyt yhteistyötä asiakkaan ja hänen läheisensä, kotihoidon työntekijöiden ja turva-auttajien kanssa. Oman haasteensa asiakasvalintaan toi se, että kokeiluun haluttiin erityyppisiä turvapuhelinasiakkaita. Jonkun asiakkaan piti asua omakotitalossa ja toisen kerrostalossa. Jollakin piti olla käytössä kulunvalvonta, kun toisen piti hälyttää itse usein apua turvarannekkeen nappia painamalla. Asiakkaat ja heidän läheisensä ovat onneksi lähteneet mielellään mukaan kokeiluun.


Itä-Suomen yliopisto tutkii kokeilussa teknologian vaikutuksia asiakkaan hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijat toteuttavat mittaukset asiakkaiden luona osana tutkimusmenetelmät opintoja. Opiskelijaresurssin varaaminen ja opiskelijoiden perehdyttäminen käytettäviin mittareihin vaatii ammattikorkeakoululla tiivistä yhteistyötä opettajien välillä. Mittausajankohtia on soviteltu asiakkaan ja hänen läheisen aikatauluihin sekä laiteasennuksiin.
 

Asiakasta ei laitteiden käyttöön ole tarvinnut kovin paljoa perehdyttää, kun turvarannekkeen napin painaminen on tuttua entuudestaan. Koulutusta laitteiden toiminnasta ja verkossa olevan järjestelmän käytöstä on järjestetty Mainio Vireen hälytyskeskuksen henkilöstölle, Mummon Turva Oy:n asentajille, kotihoidon ja palveluohjauksen henkilöstölle. Asiakkaan läheiset on perehdytetty ohittamaan ulko-ovessa oleva sensori. Mikäli asiakkaalla on ateriapalvelu, niin tieto uusista laitteista ja niiden käytöstä on välitetty aterian valmistavalle keittiölle ja aterian asiakkaan kotiin vievälle kuljettajalle.

Ensimmäisille asiakkaille on asennettu uudet laitteet. Turhat hälytykset ovat vähentyneet. Ateriakuljettaja tai satunnainen kävijä aiheuttaa silloin tällöin hälytyksen poistuessaan asiakkaan luota. Se on vain hyväksyttävä, kun ohjetta ovihälytyksen ohituksesta ei voi oikein asiakkaan oveen laittaa. Parasta on kuitenkin se, että asiakas voi käydä postilaatikolla tai pihalla ihastelemassa kesäisiä kukkia aina halutessaan.


Jaana Nykänen
Hyvinvointiteknologia-asiantuntija
Joensuun kaupunki


Kuvat: 9Solutions Oy ja IkäOTe-hanke

 

Turvalaitekokeilu toteutetaan osana IkäOTe – Ikääntyvien oppiminen ja hyvinvointiteknologiat -hanketta, jossa tutkitaan ja kokeillaan teknologisia ratkaisuja ikääntyvien henkilöiden hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukemiseksi. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Itä-Suomen yliopisto (hallinnoija), Joensuun kaupunki ja Karelia-ammattikorkeakoulu. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on myöntänyt hankkeelle Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukea.