Toiminta

IkäOTe - Ikääntyvien oppiminen ja hyvinvointiteknologiat -hankkeessa tutkitaan ja kokeillaan teknologisia ratkaisuja ikääntyvien muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukemiseksi. Turvallisuuteen ja vuorovaikutukseen liittyviä hyvinvointiteknologioita tutkitaan ja kokeillaan Joensuun kaupungin kotihoidossa.


Hankkeen tavoitteena on
•    tuottaa uutta tietoa ikääntyvien oppimisesta, osallisuudesta ja kognitiivisten taitojen ylläpitämisestä hyvinvointiteknologian avulla,
•    kehittää toimintatapoja, joiden avulla hyvinvointiteknologian käyttöönotto tukee ikääntyvän muistisairaan ihmisen turvallisuudentunnetta ja kotona selviytymistä,
•    rakentaa toimijaverkostoa yliopiston, ammattikorkeakoulun, kaupungin sekä muiden alueellisten toimijoiden ja yritysten välille.

IkäOTe-hanketta toteuttavat yhteistyössä Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kaupunki ja Karelia-ammattikorkeakoulu. Hanke saa rahoituksen Euroopan Unionin Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmasta. IkäOTe-hanke on alkanut keväällä 2015 ja kestää vuoteen 2017.  


Lisätietoja IkäOTe-hankkeesta:
Professori Eija Kärnä, Itä-Suomen yliopisto, puh. 050 566 2404, sähköposti: eija.karna@uef.fi