Oppimisen maisemat muuntuvat - entäpä sitten?

Kasvatustieteen päivät Joensuussa, Itä-Suomen yliopistolla 21. - 22.11. 2019

Julkaisu - kirjoittajakutsu (Jätä abstrakti!) HUOM. Jättämisaikaa pidennetty

Ohjelmavihko (pdf)

Abstraktikirja (pdf)

Valitettavasti inhimillisen erehdyksen vuoksi abstraktikirjasta puuttuvat Ääni ja luonto -symposiumin abstraktit. Tässä ne omina tiedostoinaan (pdf).

Liisa Tyrväinen: Luontoympäristön terveyshyödyistä sovellusmahdollisuuksia oppimisympäristöihin?

Olli-Taavetti Kankkunen: Puheen, musiikin ja äänimaiseman kuuntelukasvatus – kuuntelutaidosta eettiseen kuuntelukompetenssiin

Virpi Kaukio: Hajulla ympäristöstä ja muita aistillisen tietämisen tapoja

Myös Flipped Learning -hanke korkeakoulujen muutosagenttina -posterin abstrakti (Kankaanpää, Sointu, Ronkainen & Hirsto) puuttuu. Pahoittelemme tapahtunutta.

Flipped Learning -hanke korkeakoulujen muutosagenttina

Mari Käyhkön abstraktista puuttui puolet, eikä tätä huomattu taitonkorjausvaiheessa. Ohessa kokonainen abstrakti.

”Osaanko mä nyt olla tarpeeks yliopistollinen?”Työläistaustaiset yliopisto-opettajanaiset ja luokan kokemukset

Oppimisen maisemat on teoreettisesti ja empiirisesti laaja kokonaisuus, jota voidaan tarkastella fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja kulttuurisen oppimisympäristön sekä vaikkapa turvallisuuden näkökulmista. Opiskelu, opetus ja siten myös oppiminen tulevat ulos luokkahuoneista, tapahtuvat entistä enemmän yhteisöllisesti ja haastavat vuorovaikutustaitoja. Formaalit ja informaalit, reaaliset ja virtuaaliset oppimisympäristöt kietoutuvat monimutkaisesti toisiinsa. Vanhat ja uudet oppimisen välineet etsivät paikkaansa toistensa edellä, jäljessä ja rinnalla.

Muutokset fyysisissä ja teknologisissa oppimisympäristöissä vaikuttavat pedagogisiin ratkaisuihin. Ne muovaavat sosiaalista ja psyykkistä ympäristöä, oppimisen mielenmaisemaa. Keskiöön nousevat vaihtelevat oppimisen tavat, oppijoiden itsesäätelyprosessit ja motivaatio. Joudumme pohtimaan, millaisia pedagogisia muutoksia ja millaisin seurauksin haluamme edistää aidosti. Joudumme miettimään tietotaidoiltaan heterogeenistuvien lasten ja nuorten tasapainoisen kasvun ja kehityksen tukemista paikoissa, joissa on ristiriitaisia arvotarjoumia ja joissa monenlaiset odotukset kuormittavat heidän päätään ja mieltään.

Kasvatustieteen päivillä Joensuussa key note -puhujat ja teemaryhmissä keskusteltavat tutkimusesitelmät tarkastelevat, miten pedagogit, kasvattajat ja ohjaajat oppivat navigoimaan oppimisen muuntuvassa maisemassa. Millaisia haasteita aikuisten arki- ja työmaisemien muutokset lisäävät tähän kokonaisuuteen? Mihin pysyvään voimme itse tukeutua, mihin ankkuroida tulevan sukupolvemme?

Päivien pääpuhujina ovat yliopiston lehtori (senior lecturer) Lucila Carvalho (Massey University, Uusi-Seelanti) ja professori Minna Huotilainen (Helsingin yliopisto).