Ääni ja luonto oppimisympäristössä - Kuuntele, katsele, koe ja keskustele

Elina Hytönen-Ng, UEF

torstai klo 12:00-17:00 Futura, F210

Päiväkodit ja koulut ovat ympäristöjä, joissa lapset viettävät omalle kehitykselleen keskeisiä vuosia ja hakevat suuntaa elämälleen. Päiväkotien ja koulujen merkitystä oppimisympäristöinä ei voi siis väheksyä. Tutkimuksessa on usein keskityttykin koulujen oppimisympäristöjen kehittämiseen, mutta vähemmän on puhuttu siitä, miten tilojen äänimaisema ja äänisuunnittelu vaikuttavat oppilaiden työskentelyyn, oppimistuloksiin tai keskittymiseen.
 
Symposiumissa haluamme nostaa esille keskustelua siitä:
· Miten oppimistilojen joustavuutta ja muokattavuutta olisi suunniteltava ääni huomioiden?
· Miten ääni vaikuttaa opetustilanteissa?
· Minkälaisia uusia kokeiluja oppimistiloissa on tehty ja miten nämä ovat toimineet?
 
Symposiumin aikana on myös mahdollisuus tutustua erilaisiin opetustiloihin muun muassa Itä-Suomen yliopiston normaalikoulun puitteissa sekä Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Senaatti -kiinteistöjen yhdessä toteuttamaan virtuaaliluontokokeiluun työtilojen yhteydessä. Näissä esimerkkitiloissa on mietitty äänimaisemaa tietoisesti.
 
Symposiumin aikataulu:
12.00-12.45 Liisa Tyrväinen: Luontoympäristön terveyshyödyistä sovellusmahdollisuuksia
oppimisympäristöihin?
12.45-13.30 Olli-Taavetti Kankkunen: Puheen, musiikin ja äänimaiseman kuuntelukasvatus – kuuntelutaidosta eettiseen kuuntelukompetenssiin
13.35-14.10 Virpi Kaukio: Hajulla ympäristöstä ja muita aistillisen tietämisen tapoja
14.10-14.30 Kahvi
14.30-15.30 Workshopit joista 30min jokaisessa. Jakaudutaan kolmeen ryhmään.
 
* Virtuaaliluonto Luke:ssa
* Äänimaisemanauhoitukset Rantakylän Norssista
* Norssin äänimaisemahuone
 
15.30-16.15 Keskustelu

Symposiumissa paneudutaan äänen ja luonnon merkitykseen oppimisympäristössä. Symposium alkaa alustuksilla, joiden jälkeen tutustutaan Luken virtuaaliluontoympäristöön, yliopiston äänistudioon ja kouluissa tehtyihin äänimaisemanauhoituksiin. Työpajojen jälkeen keskustellaan kokoavasti äänen ja luonnon merkityksestä oppimiselle ja hyvinvoinnille. Symposium järjestetään yhteistyössä CICERO-verkoston Lifelong learning sekä Inclusive education SIG-ryhmien kanssa. Symposium on avoin tilaisuus.

Abstrakti Kankkunen (pdf)

Abstrakti Kaukio (pdf)

Abstrakti Tyrväinen (pdf)