Esiseminaarit 20.11.

FinEd 2019

Kasvatusalan monitieteisen valtakunnallisen tohtorikoulutusverkoston (The Finnish Multidisciplinary Doctoral Training Network on Educational Sciences, FinEd) seminaari järjestetään UEF:n kampuksen Metria-rakennuksessa klo 10:00 - 19:00. Lisätietoa vuosiseminaarista verkoston kotisivuilla.

KAARO-verkosto: Arviointiosaamisen monet käsitteet

klo 12:00 - 18:00, Natura, N101

KAARO-verkosto järjestää syksyn 2019 Kasvatustieteen päivien yhteydessä Arviointiosaamisen monet käsitteet- esiseminaarin. Tavoitteena on opetustoimessa ja kasvatusalalla käytettävien arvioinnin käsitteiden selkeyttäminen ja yhdenmukaistaminen sekä käytettävyyden ja ymmärrettävyyden parantaminen.

Lisätietoja verkoston kotisivulta.

Korkeakoulujen henkilöstön digipedagogisen osaamisen vahvistaminen ja oppimisympäristöjen muutos

Erkko Sointu UEF, Laura Hirsto UEF/HY ja Mari Murtonen TUNI

Korkea-asteen opettajien digipedagogista osaamista on viime vuosina pyritty kehittämään, jotta se vastaisi paremmin 2010-luvun opiskelijalähtöisen oppimisen tarpeisiin. Tässä työssä tarvitaan pedagogisen ajattelun, digipedagogisen osaamisen sekä teknisen infrastruktuurin kehittämistä. Kehittämisen tulee perustua tutkimus- ja arviointitietoon. Esiseminaarissa käsitellään edellä mainittuja aihealueita monipuolisesti aihealueen keskeisen tutkijan kutsuesitelmän sekä seminaarisessioissa esitettävien tieteellisten esitelmien avulla. Järjestelyistä vastaa UEF:in Flipped Learning (Digipeda) -hanke osana OKM-rahoitteista kärkihanketta.

Lisää seminaarista

UniPID pre-conference: Changing Landscapes in Education Development Cooperation

klo 12:00 -16:00, Futura (F101)

Elina Lehtomäki Oulun yliopisto ja Minna Hakkarainen HY

The crisis of quality learning especially in the Global South has, in recent years, reached an alarming level as reported by multinational development donors such as Unesco and the World Bank. To respond to the global learning crisis, the joint proposal by the Finnish ministries and a wide stakeholder community, recommends strategic leadership, cooperation among stakeholders, and knowledge of the local context.

UniPID is a network of Finnish universities and it supports interdisciplinary studies, research and partnerships related to global sustainable development. More information on the network.

Register here!

Pre-conference information and timetable