Lucila Carvalho 

Lucila Carvalho is a senior lecturer in e-learning & digital technologies at the Institute of Education, Massey University (Auckland, New Zealand). Lucila’s research interests lay at the intersection of design, digital technologies and learning (in both formal and non-formal settings) – where she explores how knowledge and social structures shape the design and use of technology, and how technology influences social and educational experiences. 

Lucila’s latest books include Place-Based Spaces for Networked Learning (edited with Peter Goodyear and Maarten de Laat, Routledge 2017) and The Architecture of Productive Learning Networks (edited with Peter Goodyear, Routledge 2014). She is currently working on a new book: Learning to Teach in Innovative Spaces: A Toolkit for Action (co-authored with Pippa Yeoman, Routledge). 

More information about Lucila’s work can be found in her website

Lucila's keynote for FERA Conference on Education 2019 is titled "Space matters: framing learning entanglement in evolving landscapes".

Minna Huotilainen

Kasvatustieteen professori Minna Huotilainen työskentelee Helsingin yliopistossa. Hän käyttää aivotutkimusmenetelmiä oppimisen tutkimiseen ja kehittämiseen. Hän on erityisen kiinnostunut musiikin ja liikunnan myönteisistä vaikutuksista aivojen toimintaan ja oppimistuloksiin. Kirjassaan "Näin aivot oppivat", hän esittelee aivotutkimuksen tuloksia oppimisen näkökulmasta. 

Minnan otsikko Kasvatustieteen päivillä on: “Miten aivotutkimusta voi käyttää opetuksen ja oppimisympäristöjen suunnittelussa?” 

Lucila Carvalho

Minna Huotilainen