Hankkeen tavoitteet

Liiketoimintaa jätteen lajittelun ratkaisuista (LAJITIN)-hankkeen tavoitteena oli myötävaikuttaa energia- ja materiaalitehokkuuden kasvattamiseen ja sitä kautta edistää liiketoimintaa sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä ja kaupallistamista kuluttajamarkkinoille kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys huomioiden.

Hankkeessa alueen yritykset 1) saivat tietoja kuluttajien jätteen lajitteluun ja kierrätykseen liittyvistä pullonkauloista, 2) kehittivät tiedon pohjalta ratkaisuja, jotka helpottavat ja kannustavat kuluttajia lajittelemaan ja kierrättämään tehokkaammin ja 3) testasivat ratkaisuja kuluttajamarkkinoilla ja saivat tärkeää palautetta jatkokehitystä ja markkinointia varten.

Yritysten kehittämät ratkaisut voivat liittyä esim. kotitalouksien lajittelua helpottaviin sisustusratkaisuihin, kuljetuskysymyksiin tai erilaisiin digitaalisiin sovelluksiin, joiden avulla kuluttajien ympäristöystävällisten ja kiertotalouteen liittyvien asenteiden ja toimintamallien omaksuminen helpottuu.

Tavoitteena oli lisäksi luoda alueellisia materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä tukevia verkostoja sekä yhteistyömuotoja. Hankkeessa myös tuettiin ilmastomyönteisten asenteiden ja valintojen muodostumista.