Jätehuolto - huomiota keräyspisteiden sijaintiin ja lukumäärään

Lajittimen alkukartoituksessa selvitettiin, mitä mieltä vastaajat olivat jätehuollon järjestelyistä. Pohjois-Karjalan alueella jätehuollosta vastaavat Puhas Oy, Jätekukko Oy ja yksittäiset kunnat. Pieni osa vastaajista asui maakunnan ulkopuolella. Lisäksi Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy vastaa Rinki-ekopisteistä, joissa kerätään esim. muovia, lasia, metallia ja kartonkia.

Jätehuoltoon ollaan tyytyväisiä

Suuri osa vastaajista oli sitä mieltä, että jätehuolto oli heidän asuinalueellaan järjestetty hyvin tai ainakin arviolla ”ok”. Vain pari vastaajaa ei pitänyt toimintaa hyvänä, koska ”jäteautot ajaa tyhjiä jäteastioita tyhjentämässä mutta perii täyden hinnan” tai jätehuolto oli järjestetty ”hankalasti” eikä sitä koettu joustavaksi tai ihmisläheiseksi.

... silti parantamisen varaa on

Vaikka suurin osa koki jätehuollon hyvin järjestetyksi, parannusehdotuksiakin löytyi. Monet näistä liittyivät muovin keräykseen. Sen haluttiin olevan helpompaa ja keräyspisteitä enemmän tai lähempänä. Todettiin, että ”muovijätteen keräys pitäisi olla kaikilla hyötyjätepisteillä” tai että ”muovia voisin kierrättää enemmän jos senkin saisi vietyä oman pihan keräysastiaan”. Toisaalta vastattiin myös näin: ”Muovinkeräys puuttuu mutta minusta ne voi aivan hyvin sijoittaa polttojätteeseen”. Muista jätelajeista SER/ongelmajäte, tekstiilit/lumput sekä biojäte saivat mainintoja mm. keräyspisteiden sijaintiin ja lukumäärään liittyen.

Yleensäkin keräyspisteitä toivottiin olevan enemmän ja sijaitsevan paremmin saavutettavissa tietyillä asuinalueilla. Mainintoja tuli myös keräyspisteiden siistinäpidosta ja tyhjennyksestä. Oman jätepisteen huoltoon liittyen toivottiin, että ”tyhjennysväleissä voisi olla enemmän vaihtoehtoja”. Muutama toivoi myös asuinalueen ”yleisiä pisteitä”, joista ”asuinalueen asukkaat maksaisi pientä käyttökorvausta” tai biokimpan muodostamisen helpottumista. Lisäksi tiedotusta kaivattiin esim. erilaisista keräyskampanjoista ja siitä, minne eri jätteet voi laittaa. Tietoa haluttiin myös jätteen jatkokäsittelystä: ”Minua ainakin kiinnostaisi tietää miten lajittelu helpottaa käytännössä jatkokäsittelyä”.   

 

Tekstin lainausmerkkien sisässä olevat lainaukset ovat suoria lainauksia selvitykseen osallistuneiden henkilöiden vastauksista.