Kompostointi - "se nyt vain on järkevää" tai "liian hankalaa"

Miksi vastaajat kompostoivat tai eivät kompostoi? Mikä kompostoinnissa koetaan hankalaksi ja mikä helpottaisi tai saisi aloittamaan kompostoinnin? Näihin kysymyksiin saadaan vastauksia seuraavissa kappaleissa.

Asumismuoto rajoittaa, ravinteikas multa kannustaa

Ravinteikas multa ja lannoite – siinä yksi keskeisimmistä syistä, miksi vastaajat kompostoivat. Biojäte haluttiin myös erotella sekajätteestä, jolloin ”biojäte ei häiritse sekajätteen polttoa” ja ”poltettavan jätteen astian tyhjennysvälin saa pidemmäksi”.  Joillekin kompostointi oli itsestään selvyys; tapa, joten kuuluu toimia tai joka on opittu jo kotona. Sitä pidettiin järkevänä, fiksuna ja helppona tapana hyödyntää puutarha- ja muuta biojätettä. Osa kompostoijista mainitsi myös ympäristösyyt. Kompostointi on osa kierrätystä ja se vähentää ”heitettävän jätteen” määrää. Osa kompostoi taloudellisista syistä ja piti sitä edullisena vaihtoehtona.

Asumismuoto tai asuinalue oli yleisesti mainittu syy sille, miksi ei kompostoida. Taloyhtiöissä on yleensä järjestetty biojätteen keräys erikseen. Osa niistä, jotka eivät kompostoi, pitivät sitä vaivalloisena: ”ällönä, hitaana, sotkevana ja hankalana”. Myös hajua ja jäätymistä pelättiin. Lisäksi sopivan paikan ja tilan puute sekä kompostorin hinta arveluttivat. Samoin kuin kompostiin kelpaavan jätteen määrän riittävyys.

Kompostorin jäätyminen ja hoitaminen koetaan hankalina

Kun kompostoijilta kysyttiin, mikä kompostoinnissa on hankalaa, monet nostivat esille kompostorin jäätymisen talvella. Osa piti myös kompostin hoitamista, tyhjennystä ja jälkikompostointia hankalana. Kompostoitumisen onnistuminen ja hitaus saattoivat aiheuttaa päänvaivaa. Kompostoriin liittyvistä asioista hankalina mainittiin mm. koko, hinta, tyylikkyys ja se, että kompostoreissa on eroja. Lisäksi kompostoitavaa jätettä voi syntyä kompostoriin nähden joko liikaa tai liian vähän. Puutarhajätteen kohdalla siemenien ja rikkakasvien kohtalo mietitytti. Myös hajuhaittoja saattoi esiintyä. Sopivan paikan löytyminen tai tilan puute koettiin myös hankalina. Muutama pohti myös syntyvän mullan loppusijoituspaikkaa.

Ne, jotka eivät kompostoineet, pitivät hankalana kompostin hoitamista ja sopivan tilan löytämistä. Kompostorin hintaa pidettiin korkeana ja kompostoinnin toimiminen arvelutti. Muutama mainitsi osaamisen puutteen. Lisäksi osa pohti hajuhaittoja, kompostorin jäätymistä, jätteen määrän sopivuutta sekä syntyvän mullan hyödyntämistä.

Yhteiset ja edulliset kompostorit helpottaisivat kompostointia

Kompostoijat ajattelivat, että kompostorien kehitys, esim. niiden soveltuminen paremmin ympärivuotiseen käyttöön, helpottaisi kompostointia tai kannustaisi ryhtymään siihen. Lisäksi kompostoreita toivottiin edullisemmiksi. Paremman tilan löytyminen tai yhteinen kompostori naapurien kanssa voisi myös helpottaa kompostointia.

Myös ne, jotka eivät tällä hetkellä kompostoi, mainitsivat, että yhteinen komposti voisi helpottaa kompostointia tai kannustaa sen aloittamiseen. Samoin kuin kompostorien halvempi hinta. Myös opastusta kompostointiin toivottiin. Kompostointi vaatii lisäksi sopivan tilan joko ulos tai sisätiloihin. ”Joku sopivan pieni hajuton ja visuaalisesti kaunis pieni komposti pikkukeittiöön” oli yksi toivomus.

 

Tekstin lainausmerkkien sisässä olevat lainaukset ovat suoria lainauksia selvitykseen osallistuneiden henkilöiden vastauksista.