Lajittelun esteet ja kannustimet

Kevään 2017 aikana Lajitin-hankkeessa selvitetään lajitteluun liittyviä esteitä ja kannustimia. Selvityksen tuloksia hyödynnetään syksyllä 2017 järjestettävissä työpajoissa, joissa kuluttajat ja yritykset yhdessä ideoivat ja kehittävät tuotteita ja palveluja, jotka tekevät lajittelusta helpompaa.


Taustatietoja alustavista tuloksista

Seuraavien linkkien kautta pääset tutustumaan alustaviin tuloksiin liittyen tähän mennessä saatuihin vastauksiin. Vastaajat kertoivat kokemuksiaan ja mielipiteitään lajittelun ja kompostoinnin esteistä ja kannustimista sekä jätehuollon toimivuudesta.

Alustavassa analyysissä on mukana maaliskuun puoleenväliin kertyneet 105 vastausta. Vastanneista 90 % oli naisia ja 8 % miehiä (kaksi jätti vastaamatta kysymykseen). Vastaajista 75 % asui Joensuun seudulla, 6 % Keski-Karjalan alueella, 10 % Savossa ja 6 % muualla Suomessa. Neljä vastaajaa ei ilmoittanut asuinpaikkakuntaansa. Taajama-alueella kertoi asuvansa 87 % vastaajista ja vastaavasti haja-asutusalueella 12 % (yksi jätti vastaamatta kysymykseen). Kerrostalossa vastaajista asui 38 %, rivitalossa 12 %, paritalossa 2 % ja omakotitalossa 47 % (yksi ei ilmoittanut asumismuotoaan).

 

Lisätietoja: Henna Kokkonen (henna.kokkonen@uef.fi)