Toimenpiteet

Hankkeessa kartoitetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia selvittämällä kotitalouksien energia- ja materiaalitehokkuuteen sekä jätteen lajitteluun ja kierrätykseen liittyviä esteitä ja haasteita sekä ekologisesti kestävien valintojen helpottamiseen liittyviä tarpeita. Yhdessä eri toimialojen yritysten, kuluttajien ja muiden toimijoiden kanssa tämän tiedon pohjalta kehitetään ja testataan uusia kuluttajamarkkinoille tarkoitettuja ympäristöystävällisiä ratkaisumalleja käyttäjälähtöisesti.

Ideat ja ratkaisut viedään kotitalouksien lisäksi myös työpaikoille. Näin hankkeessa edistetään myös ilmastomyönteisten asenteiden ja valintojen muodostumista sekä kiertotalouden juurtumista syvemmälle pohjoiskarjalaisten yritysten ja kuluttajien/kotitalouksien toimintaan.