Saimaa - Pielisen alueen geologia

NEED -hankkeen kohdealueena Suomessa on Saimaa - Pielisen järvialue. Järvialueen maisema on ikivanhan kallioperän ja viimeisimmän jääkauden aikana syntyneen maaperän yhdistelmä. Näistä rakentuu maastomuotojen mosaiikki, joka tarjoaa elinympäristön luonnon monimuotoisille kokonaisuuksille.

Lue lisää Suomen ja hankealueen kallioperän ja maaperän synnystä geologisesta selvityksestä:

NEED -hankealueen geologiaa  (PDF -tiedosto 7,5 Mt)