Paikkatietopohjaiset tehtävät Leivonmäelle

Leivonmäen kansallispuistoon liittyvät paikkatietotehtävät kytkeytyvät kiinteästi Luupään lenkin geologiseen luontopolkuun. Paikkatietopohjaiset oppimistehtävät pohjautuvat ongelmaperustaiseen oppimiseen, joka kehittää oppijan ajattelun, ongelmanratkaisutaidon ja luonnontieteellisen tiedon prosessointitaitoja. Paikkatiedon avulla voidaan tukea myös maantieteellistä päättelyä ja tilantajun kehittymistä. Paikkatietoa hyödyntävä luontopolku auttaa oppijaa yhdistämään alueellisesti muuttuvaa geotieteellistä aineistoa omiin luonnossa tehtäviin aistihavaintoihin. Koska paikkatietotehtävät tehdään Google Earthin avulla, voi oppimisympäristönä toimia niin maasto kuin luokkakin.

Opettajan ja opiskelijan käsikirja (PDF -tiedosto 950 Kt)
GIS -aineistot

Paikkatietoaineistojen latausohjeet:
Paikkatietotehtävien ratkaisemisessa suositetaan käytettäväksi Mozillan selainta. Tällöin paikkatietoaineisto tuodaan Google Earthiin klikkaamalla oheista GIS-aineistot linkkiä, jonka jälkeen aineisto on latautunut koneeseesi. Klikkaamalla ladattua tiedostoa Google Earth avautuu ja aineisto näkyy ohjelmassa Paikat -kansiossa.

Jos joudut käyttämään Explorerin selainta sinun tulee toimia seuraavasti, jotta aineisto toimisi oikein:
1. Klikkaa tiedosto auki.
2. Tallenna tiedosto tietokoneeseesi.
3. Pura zip-tiedostot (komento ”Pura tiedostot”).
4. Klikkaa purettua tiedostoikonia ja Google Earth avautuu normaalisti.

Jos haluat, että GIS-aineistot jäävät Google Earthiin ohjelman sulkemisen jälkeen, tallenna aineisto Omat paikkamerkinnät -kansioon (ohjelma kysyy suljettaessa).