Koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt -hanke

Tällä sivustolla esitellyt opiskelukokonaisuudet ja oppimateriaalit on tuotettu Koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt -hankkeessa.  Hankkeen tavoitteena on ollut monipuolistaa koulun oppimisympäristöjä ja tehostaa koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen käyttämistä opetuksessa.

Hanke toimi vuosina 2009-2011. Se järjesti täydennyskoulutuksia seuraavista osa-alueista:
*  Yhteiskunta luonnontieteiden opetuksessa
*  Oppimisympäristöjen soveltaminen
*  Tieto- ja viestintäteknologia - osa oppimisympäristöä
*  Työpajapäivät

Hanketta hallinnoi Itä-Suomen yliopisto, soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto ja rahoitti Opetushallitus.

Lue tarkemmin hankkeen järjestämistä koulutuksista ja tutustu Oppimisympäristö -ajatteluun.

Yhteyshenkilö: Professori Tuula Keinonen, 050 528 8818, tuula.keinonen(at)uef.fi